Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (α/α 071): «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΤΠΑ»

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό 071 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΤΠΑ» που αφορά  την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, έως την 29-05-2020.

_____________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΤΠΑ»

_____________________________________________________________________________________________

Αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στην με αρ. πρωτ. 1787/20-5-2019017 εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας με τίτλο «ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ» ως εξής:


• Δράσεις δημιουργίας και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών. Αφορά σε έργα:

- Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια εξοπλισμού για πολυχώρο κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικό παντοπωλείο & δομή υποστηριζόμενων διαμερισμάτων)

- Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑμεΑ

• Στήριξη λειτουργίας κοινωνικών δομών. Αφορά σε έργα:

- Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών Βιβλιοθηκών στην περιοχή παρέμβασης.

• Δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Αφορά σε έργα:

- Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

- Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης).

• Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας.

Αφορά σε έργα:

- Περιβαλλοντική αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου και αισθητική σύνδεση με άλσος Παυσιλύπου

- Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Ενοποίηση δημόσιου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας

- Διαμόρφωση και περιβαλλοντική ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της Καρδίτσας

- Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα.

• Δράσεις Διευκόλυνσης χρήσης ποδηλάτου.

Αφορά σε έργα:

- Διαμόρφωση Ποδηλατόδρομου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

- Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων

- Επέκταση του δικτύου των ποδηλατοδρόμων με έργα χαμηλού κόστους

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις