Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (α/α 041 ): «Δημιουργία - αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών»

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε κοινωνικές υποδομές ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών πρόνοιας και συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με στόχο τη θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Αναλυτικά:

  • Δημιουργία – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό υποδομών για ευάλωτες – ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως τα εξαρτημένα άτομα, τα ΑμεΑ, κ.α.
  •  Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την κάλυψη βασικών αναγκών όπως η στέγαση και η σίτιση , υποστήριξη κ.α. ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, κοινωνικές υποδομές εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα
  •  Εξοπλισμούς για κοινωνικές υποδομές, για βελτίωση της λειτουργίας τους. Για κάθε προτεινόμενη πράξη πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά της αναφορικά με τον ωφελούμενο πληθυσμό, καθώς και η δυνατότητα κάλυψης του λειτουργικού κόστους και η βιωσιμότητα της δομής πρόνοιας που αυτή εξυπηρετεί από τον φορέα της. Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση, οι υποδομές που προορίζονται για την στέγαση δομών των οποίων η λειτουργία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έως και του Γ΄Κ.Π.Σ. με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. , έργα που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης. Επίσης, για κάθε προτεινόμενη πράξη θα εξετάζεται η συνάφεια της με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ). Η παρούσα δράση δεν χρηματοδοτεί δημιουργία υποδομών που αφορούν σε :
  • Κέντρα Κοινότητας και παραρτήματα Ρομά
  • Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κοινωνικά Φαρμακεία, καθόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 οι πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των δομών αυτών στις 4 πρωτεύουσες Νομών όπως προβλέπονται στην ΠΕΣΚΕ.
  •  Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών
  • ΚΗΦΗ ή ΚΑΠΗ • Δομές στέγασης αστέγων
  • Βρεφονηπιακοί , παιδικοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή και με αναπηρία Αναλόγως του προτεινόμενου έργου, θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις και να τηρούνται οι σχετικές ισχύουσες προδιαγραφές.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις