Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση (α/α 039): «Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

Η Πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση εκπόνησης Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ
149/Α/09.08.2016) και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση 11258 (ΦΕΚ 873/16-03-2017).
Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο που θα προσδιορίζει και θα ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Θα εκτιμά τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και θα καθορίζει τομεακές και χωρικές προτεραιότητες προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις