Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση: «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό»

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στο μέρος του καινοτόμου και πρωτοποριακού για τον ελληνικό χώρο Έργου «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ» και συγκεκριμένα σε ενέργειες για να καταστούν επισκέψιμοι 4 (τέσσερεις) κηρυγμένοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (Ε.Ε.Α.Χ.) στην περιοχή των Δήμων Αλμυρού και Αλοννήσου, ώστε να λειτουργήσουν πιλοτικά στη χώρα, σύμφωνα με: Α) την ΚΥΑ «Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων - όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές των Νήσων Σποράδων και στον Δυτικό Παγασητικό, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Β’ αρ. Φύλλου 119/21.01.15) (εφεξής «ΚΥΑ»), Β) το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ & ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ» που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013», ως προς το μέρος που αφορά στο ανωτέρω σημείο «Α». Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις μπορούν να αφορούν σε: 1. Απαραίτητες ενέργειες – μελέτες, έρευνες και εργασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού (εργασίες τεκμηρίωσης (φωτογράφιση, αποτύπωση, βιντεοσκόπηση), καθαρισμούς, σημάνσεις, πόντιση ναυδέτων, δημιουργία διαδρομών πρόσβασης, εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης, εξοπλισμούς εποπτείας ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, υλικό δημοσιότητας κλπ.) που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για τη δημιουργία και λειτουργία των εξής τεσσάρων κηρυγμένων επισκέψιμων, ενάλιων αρχαιολογικών χώρων: α) στο κλασικό ναυάγιο Περιστέρας Αλοννήσου, β) στο βυζαντινό ναυάγιο Κικύνθου Αμαλιάπολης, γ) στο βυζαντινό ναυάγιο ακρωτηρίου Γλάρου Νηών/Σούρπης και δ) στο υστερορωμαϊκό ναυάγιο ακρωτηρίου Τηλέγραφος Νηών Σούρπης. 2. Μελέτες, κατασκευή και προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών για τη δημιουργία και εξοπλισμό των απαιτούμενων φυλακίων στέγασης ελεγκτικού προσωπικού και χώρων υποδοχής -εισόδου- εξόδου σε προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστατευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου στην Αλόννησο και στην περιοχή Αμαλιάπολης-Νηών, ώστε να καταστούν λειτουργικές οι παρεμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ. 3. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας εγκατάστασης επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων όπως περιγράφονται στο ανωτέρω σημείο «1». 4. Δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας . 5. Δαπάνες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης έργου. Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει τεκμηριωμένα να εξυπηρετούν τη θέση και λειτουργία των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων της ΚΥΑ («Α» σημείο ανωτέρω) σε επισκέψιμους, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ και τα σχετικά αναφερόμενα στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Δεδομένης της κυριότητας του Υπουργείου Πολιτισμού της χώρας στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, το έργο που αφορά η παρούσα εν συνόλω, αφορά σε προστασία και ανάδειξη δημόσιας πολιτιστικής υποδομής, με κανόνες λειτουργίας δημόσιας υποδομής και υποκείμενες σε εγκρίσεις του Υπουργείου, ανεξάρτητα από το εάν υποβληθούν διακριτά επιμέρους προτεινόμενες πράξεις δικαιούχων φορέων.

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις