Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Παράκαμψη Λάρισας (Κατασκευή οδού Καράγιωργα, Τεχνικού Τ1 & οδού Αεροδρομίου)

Η επικαιροποίηση αφορά:

α) στην αύξηση του Π/Υ σε3.600.000 € ΔΔ, σύμφωνα με το Δελτίο διαχωρισμού φάσεων της τμηματοποιημένης πράξης του ΕΣΠΑ 2007-2013/Θεσσαλία: «Παράκαμψη Λάρισας: κατασκευή οδού Καράγιωργα, τεχνικού Τ1 και οδού Αεροδρομίου» κ.α. ΟΠΣ 296050»

β) στην ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων η30/11/2016.

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (prwtiepikairop.pdf) 1η Επικαιροποίηση391 kB

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις