Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης α/α 011 για την Επεξεργασία Λυμάτων ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της Πρόσκλησης με κωδικό αριθμό 011 «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ» που εκδόθηκε στις 18/2/2016, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο της Πρόσκλησης βρίσκεται σε εξέλιξη, προβλέπεται δε να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του Ιουνίου. Δεδομένου του υψηλού προϋπολογισμού των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να προηγηθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων πρώτου κύκλου, πριν την έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων.

Ως εκ τούτων, προβαίνουμε σε τροποποίηση της Πρόσκλησης 011 ως προς τον δεύτερο κύκλο υποβολής προτάσεων, ο οποίος ορίζεται πλέον από 04/07/2016 έως 03/08/2016. Η τροποποιημένη Πρόσκληση αποστέλλεται στους δυνητικούς δικαιούχους της μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να την αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας www.thessalia-espa.gr .

Σε περίπτωση που oδιαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης εξαντληθεί στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου αξιολόγησης και δεν υπάρξει διαθέσιμο υπόλοιπο για τον δεύτερο κύκλο, θα ενημερωθείτε έγκαιρα με νέα ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις