Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Πρόσκληση α/α 011: «Επεξεργασία λυμάτων σε ζώνες πόσιμου νερού, οικολογικά ευαίσθητες και τουριστικές περιοχές με ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους»

Η Πρόσκληση αφορά σε έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, για προστασία της δημόσιας υγείας ή και αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης σε περιοχές ευαίσθητες οικολογικά. Τα έργα σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν σε νόμιμους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού).

Η χρηματοδότηση αφορά κατά προτεραιότητα στα έργα που αφορούν σε προστασία της δημόσιας υγείας (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων κολύμβησης), μετά από διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο πρόβλημα κινδύνου δημόσιας υγείας ή πρόβλεψη αποτροπής του, λόγω έλλειψης διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αντιστοιχιζόμενο με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ακολουθούν σε προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε αντιμετώπιση υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη σε χαρακτηρισμένες προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητες οικολογικά.

Η προστασία των τουριστικών παραθαλάσσιων, παραποτάμιων ή παραθαλάσσιων περιοχών και περιοχών με αναπτυξιακό χαρακτήρα, από αστικά λύματα, λαμβάνει επόμενη προτεραιότητα.

Στα παραπάνω, χρηματοδοτούνται κύρια και κατά προτεραιότητα τα έργα που αφορούν σε προστασία ζωνών πόσιμου ύδατος σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ωφελούμενος από την εκτέλεση του έργου πληθυσμός, αποτελεί σημαντική παράμετρο της αξιολόγησης των έργων, καθώς και η συνεκτίμηση πιθανής οικολογικής ευαισθησίας του αποδέκτη (περιοχή Natura ή χαρακτηρισμένος ευαίσθητος αποδέκτης).

Στόχος για όλα τα έργα, είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, με δευτερεύοντα στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υποβάθμισης περιβάλλοντος / αποδέκτη ή/και αρνητικών επιπτώσεων στον αναπτυξιακό χαρακτήρα περιοχών.

Τα έργα πρέπει να οδηγούν σε ολοκληρωμένη λύση αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με υφιστάμενες υποδομές. Πρέπει να υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας για το κάθε έργο που προτείνεται, με ανάλυση των δεδομένων και συνθηκών σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν. Επίσης, η εκάστοτε προτεινόμενη λύση – μέγεθος έργου, θα πρέπει να αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά, έναντι του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Δημοφιλη

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις