Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της  πρόσκλησης  096 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η τροποποίηση αφορά στη δυνατότητα υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας ως δικαιούχου στον συντονισμό και στην διοίκηση των έργων είτε μέσω Τεχνικής Βοήθειας είτε μέσω διακριτού υποέργου.

_________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 096): «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Η Πρόσκληση αφορά στη διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 μέσω της :
1. Ενίσχυσης Δομών Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ένταξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού SARS-CoV-2 η οποία αφορά στην ενίσχυση και στήριξη του προσωπικού των Μονάδων Υγείας του δημοσίου και φορέων του Υπουργείου Υγείας με την πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας για την ετοιμότητα στην επαρκή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19
2.Ανάπτυξη Δράσεων για την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 στα δύο Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων Μεταναστών (ΚΦΠΜ) στη Θεσσαλία, με την παροχή επί τόπου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  27-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-09-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 095):«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (ΑΜΕΑ)»

Η Πρόσκληση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 094):«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021»

Η Πρόσκληση αφορά στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2020 - 2021, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  21-07-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κ.α. 093 και τίτλο «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως την 30η-10-2020.

__________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 093 ): «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της κατασκευής Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), των απαραίτητων Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα συλλογής και μεταφοράς), καθώς και των απαιτούμενων τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την κατασκευή των μονάδων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  10-06-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 04-09-2020

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 091 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020  με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ».

____________________________________________________________________________________________

Πρόσκληση (Κωδικός 091): «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Η δράση αφορά στην κατασκευή ηχοπετασμάτων συνολικού μήκους 9,5 χιλιομέτρων σε τμήματα των γραμμών του σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας και στα οποία σήμερα δεν υπάρχει περίφραξη. Το μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου περιοχής εργασιών είναι 5,0 χιλιόμετρα. Η δράση στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των κατοίκων καθώς επίσης και στην μείωση της όχλησης λόγω του θορύβου από τις συχνές διελεύσεις των συρμών. Ο
σιδηροδρομικός ΠΑΘΕ ανήκει στο κύριο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 11-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 089): «Παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού – Τουρισμού Θεσσαλίας»

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε μνημεία πολιτισμού που βρίσκονται στις περιοχές που ανήκουν είτε στην κεντρική διαδρομή της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία είτε σε περιοχές «δορυφόρους» αυτής όπως περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της υπόψη ΟΧΕ, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  04-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-07-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή
Ημερομηνία Λήξης: 2020-08-31

Πρόσκληση (Κωδικός 090: «Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές υπηρεσίες υγείας.»

Η πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα υγείας που συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Περιφέρειας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID - 19.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 04-05-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31-08-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Η Πρόσκληση απευθύνεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά στη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 10-02-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30-06-2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

Πρόσκληση (Κωδικός 083 ): «Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Βορείων Σποράδων / Ο.Χ.Ε. Νήσων Βορείων Σποράδων»

Η Πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών των Βορείων Σποράδων προκειμένου να συμβάλλουν περαιτέρω  στην τουριστική ανάπτυξη τους. Εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  13.01.20

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 28.02.20

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 084 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων, η οποία πλέον είναι η 29/06/2020 14:00:00.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Πρόσκληση 084:«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας.»

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 082: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης Πετρελαίου με συστήματα Φυσικού Αερίου σε κατοικίες»

Η δράση αφορά ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας με υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου. Ειδικότερα αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

 

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 080 που αφορά στην παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 1-6-2020.

______________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 080: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΔ-Μ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η πρόσκληση χρηματοδοτεί πράξεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση / βελτίωση / αναβάθμιση των λιμένων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Θεσσαλίας, ως ενίσχυση του αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού συστήματος μεταφορών.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έργα που αφορούν σε αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό και εγκαταστάσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αφορά σε έργα ενίσχυσης ασφάλειας λιμένων, επέκτασης λιμενικών έργων (κυματοθραύστες, μόλοι κ.α.), ενίσχυσης δυναμικότητας και χωρητικότητας λιμένων, βελτίωσης επίγειων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, χώρων στάθμευσης, δημιουργίας/επέκτασης δικτύων εξυπηρέτησης σκαφών, έργα πυρασφάλειας, ηλεκτροφωτισμού και σημάνσεων, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοπλισμού και συστημάτων λειτουργίας κ.α., σύμφωνα με τις ανάγκες και σχεδιασμό του εκάστοτε λιμένα.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπόψη δράσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  02/12/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 30/04/2020

Κατάσταση Πρόσκλησης: Ενεργή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 081: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία»

Η Δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων:  16/12/2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 21/02/2020

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS  βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β)  και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις