Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000011 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000011 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση γονέων που έχουν εξαρτώμενα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, και συμβάλλει στο στόχο για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης και τη διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα αφορά στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης σε παιδιά και άτομα ΜΕΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών ΜΕΑ στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι ωφελούμενοι είναι μητέρες, καθώς και άνδρες που έχουν την επιμέλεια τέκνων και η τοποθέτηση των παιδιών τους ορίζεται, μετά τη σύζευξη μεταξύ θέσεων σε δομές και παιδιών, με «εντολή τοποθέτησης» που λαμβάνουν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2014, ορίζεται σε 4.608 €, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται:

  • η παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία από 2,5 έως 6,5 ετών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
  • η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.).

 

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (enarm2.pdf) Απόφαση Ένταξης223 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις