Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ, Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5066888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΙΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ, Δ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5066888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (AE_5066888.PDF) Απόφαση Ένταξης - 5066888365 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις