Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5063422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης και επέκταση χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5063422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο (2) υποέργα :
- Το 1ο υποέργο με τίτλο «Αναβάθμιση του λογισμικού του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων» αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος μίσθωσης των κοινοχρήστων ποδηλάτων και την μετατροπή τους σε έξυπνα ποδήλατα, ηλεκτρονικά
ελεγχόμενα, με ενσωματωμένο σύστημα GPS / GPRS, τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για την θέση τους, την κίνησή τους και την στάθμευσή τους. Επίσης πρόσβαση στα ποδήλατα θα μπορεί πλέον να αποκτήσει
κάποιος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
- Το 2ο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας» αφορά στην προμήθεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και συγκεκριμένα α) είκοσι τριών (23) ποδηλάτων δημόσιας
χρήσης, β) εννέα (9) ποδηλάτων μεταφοράς φορτίου (cargo) και γ) δύο (2) ποδηλάτων ΑμεΑ, με την απαραίτητη εφαρμογή για την ενοικίασή τους και την άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος για δώδεκα (12) μήνες.

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (AE_5063422.pdf) Απόφαση Ένταξης - 5063422363 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις