Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ, ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ , ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ, ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070676 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (AE_5070676.pdf) Απόφαση Ένταξης - 5070676365 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις