Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5062237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Καρδίτσα (λόγω υφιστάμενης υπογειοποίησης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5062237 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Η πράξη αφορά σε αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού της πόλης της Καρδίτσας σε συνέχεια της υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου της
ΔΕΗ. Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει ο φωτισμός των παρακάτω τμημάτων δημοτικών οδών με σιδηροϊστούς ύψους 6,00 μ. και 200
φωτιστικά σώματα LED:
- Καποδιστρίου (από το 3ο Δημοτικό Σχολείο-Τρικάλων)
- Αλαμανή (από Αβέρωφ-Ρήγα Φεραίου)
- Κοραή (από 18ης Αυγούστου –Παπανδρέου)
- Άρνης (από Αζά- 3ο Δημοτικό Σχολείο)
- Σταμούλη (από Ιεζεκιήλ-Καποδιστρίου)
- Μεγ. Αλεξάνδρου (από Υψηλάντου-Διάκου)
- Πλαστήρα (από Υψηλάντου –Διάκου)
- Κολοκοτρώνη (από Ρήγα Φεραίου- Μπλατσούκα)
- Αρτεσιανού
- Βότση
- Διάκου (από Αγράφων –Δ. Εμμανουήλ)
- Σαρανταπόρου μέχρι την συμβολή της με την οδό Ευζώνων (στο υπόλοιπο τμήμα αυτής μέχρι την συμβολή της με την οδό Ταυρωπού
έχουν ήδη τοποθετηθεί φωτιστικά σώματα LED από τον Δήμο).

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (AE_5062237.pdf) Απόφαση Ένταξης - 5062237359 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις