Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000843 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»

Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5000843 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον παραθαλάσσιο οικισμό της Αμαλιάπολης της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου και στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό μέχρι το σημείο σύνδεσης όπου διέρχεται ο υπό κατασκευή αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας, με τελικό αποδέκτη την Ε.Ε.Λ. Αλμυρού. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού αποτελείται από αγωγούς Φ200 έως Φ315 μήκους 7.3 km, απολήγει σε αντλιοστάσιο παραλιακό στη θέση του χώρου στάθμευσης δίπλα στο σχολείο, εντός του οικισμού, όπου ξεκινά καταθλιπτικός αγωγός (HDPE-12.5atm-Φ280), μήκους περίπου 8.1km, ο οποίος διερχόμενος παράλληλα της επαρχιακής οδού Αμαλιάπολης-Σούρπης, καταλήγει στο σημείο σύνδεσης (διασταύρωση Ε.Ο. Αμαλιάπολης-Σούρπης με Ε.Ο. Σούρπης-Αλμυρού) με τα υπό κατασκευή έργα (αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς των λυμάτων Σούρπης-Αγίας Τριάδας στην ΕΕΛ Αλμυρού) της πράξης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης" η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. Η γενική διάταξη του δικτύου ακολουθεί τη μορφολογία του οικισμού ώστε η απορροή των ακαθάρτων να γίνεται κατά το δυνατόν δια βαρύτητας. Το δίκτυο αποτελείται από κύριους συλλεκτήρες, τους κύριους κλάδους και τους δευτερεύοντες. Το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι υπόγειο. Για την ανύψωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθούν υποβρύχιες αντλίες. Η γενική αρχή σχεδιασμού είναι τα Η/Μ έργα να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις ανάγκες 20ετίας και τα έργα Π/Μ τις ανάγκες 40ετίας. Για τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου κατασκευάζονται φρεάτια επίσκεψης σε όλα τα σημεία του δικτύου όπου υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης αγωγού, στα σημεία όπου υπάρχει συμβολή αγωγών, στις ευθυγραμμίσεις έως 50 m και τέλος στα πέρατα των αγωγών. Η πράξη αποσκοπεί στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού της Αμαλιάπολης, με θετικές επιπτώσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Παγασητικό Κόλπο.

Συνημμένα:
Λήψη Αρχείου (Apofasi_Amaliapoli__5000843.pdf) Απόφαση Ένταξης 354 kB

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις