Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020»

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000840 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Στόχος του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Στομίου του Δήμου Αγιάς. Μέχρι σήμερα τα λύματα των οικιών του οικισμού αποχετεύονται σε μεμονωμένους πρακτικά απορροφητικούς βόθρους, όπου τα λύματα αποσυντίθενται και διηθούνται μέσα στο έδαφος και αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Τονίζεται ότι ο οικισμός βρίσκεται σε επαφή με την ακτογραμμή αλλά και το δέλτα εκβολής του Πηνειού ποταμού. Συνολικά περιλαμβάνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας που αποτελείται από αγωγούς PVC ή πολυαιθυλενίου (HDPE) συνολικού μήκους 6.000 μ. Επίσης θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 105 μ από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς. H ελάχιστη διάμετρος που χρησιμοποιείται στους αγωγούς είναι η Φ110 και η μέγιστη η Φ400. Περιλαμβάνεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης για το βαρυτικό δίκτυο. Επιπλέον για τις σημαντικές αλλαγές υψομέτρου πυθμένα μεταξύ αγωγού εισόδου-εξόδου περιλαμβάνονται φρεάτια πτώσης από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα ή έγχυτα. Τα καλύμματα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο ενώ θα τοποθετηθούν επίσης χυτοσιδηρές βαθμίδες. Τα δάπεδα τον φρεατίων θα έχουν κλίση σύμφωνα με τα σχέδια ώστε να συγκεντρώνουν τα εισχωρούμενα ύδατα και να τα απομακρύνουν από τα φρεάτια μέσω αγωγών PVC η HDPE. Επίσης, κατασκευάζεται ένα μικρό αντλιοστάσιο που θα συνδέει δύο λεκάνες του εσωτερικού δικτύου συλλογής. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων γίνεται με άμμο λατομείου. Το πάχος της στρώσης της άμμου θα είναι 0,10m κάτω και 0,30m πάνω από τoν σωλήνα. Η ελάχιστη επικάλυψη των αγωγών τέθηκε στο 1.0 μ..

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις