Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου - Βόλος από Χ.Θ. 0+489 έως Χ.Θ. 3+489» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020», κωδ. ΟΠΣ 5000151

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489» με Κωδικό ΟΠΣ 5000151 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

______________________________________________________________________________________________________________________

Το έργο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του τμήματος Α/Κ Βελεστίνου - Βόλος και συγκεκριμένα στην ανακατασκευή του τμήματος από τη Χ.Θ. 0+489 (στο ύψος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων ΠΕΒ) έως τη Χ.Θ. 3+489 (στο ύψος των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλικής Χαλυβουργίας), μήκους 3,0km.
Στις εργασίες συμπεριλαμβάνεται :

  • η καθαίρεση του προβληματικού επιχώματος της αρτηρίας, για την εξάλειψη των φθορών (υβώματα, κυματώσεις) που παρατηρούνται στο οδόστρωμα, μήκους 3,0km.
  • η σήμανση – ασφάλιση της οδού με την τοποθέτηση νέου τύπου Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.)
  • η αντικατάσταση των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων Na Υ.Π. με Φ.Σ. τύπου Φωτεινών Διόδων Φωτοεκπομπής (LED).

Το προς ανακατασκευή οδικό τμήμα, μετά τη βελτίωσή του, θα έχει τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με αυτά της υφισταμένης οδού (4 λωρίδες κυκλοφορίας -δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας- πλάτους 3,75m έκαστη με ΛΕΑ πλάτους 2,5m, οι οποίες διαχωρίζονται με κεντρική νησίδα πλάτους 3,00m και βαίνουν επί επιχώματος).
Με την ολοκλήρωση του έργου βελτιώνεται η οδική ασφάλεια και αναβαθμίζεται το υπόψη οδικό τμήμα λόγω :

  • εξάλειψης των υφιστάμενων φθορών του οδοστρώματος
  • βελτίωσης του οδοφωτισμού και της ασφάλισης.
  • αύξησης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας από 60km/h σε 90 km/h

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις