Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιρίου και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Το οικόπεδο, εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο, είναι επιφάνειας 4.354,36 m2.και βρίσκεται νότια του οικισμού της Καλαμπάκας. Το κτίριο αποτελείται από δύο επίπεδα , υπόγειο και ισόγειο. Στο ισόγειο αναπτύσσονται η μονάδα διαβίωσης με είκοσι ένα (21) κλίνες ( δέκα (10) δίκλινα δωμάτια και ένας χώρος μόνωσης), οι εξυπηρετήσεις περίθαλψης , οι χώροι διοίκησης και στο υπόγειο αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές χρήσεις. Στο κτίριο προβλέπεται φέρουσα κατασκευή από ωπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή και στέγη ξύλινη με επικάλυψη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται: •Κατασκευή όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και της στέγης, ήτοι: κατασκευές από σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομές, επιχρίσματα, γαρμπιλοδέματα , υλικά επίστρωσης δαπέδων, υαλοστάσια , υαλοπίνακες, θύρες εσωτερικές και εξωτερικές , επενδύσεις με πλακίδια στους χώρους υγιεινής, εξοπλισμός χώρων υγιεινής, χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, κατασκευή στέγης, πάσης φύσεως μονώσεις, αρμοκάλυπτρα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου. •Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ήτοι, κατασκευές και υποβάσεις από σκυρόδεμα, (ρείθρα, κράσπεδα, τοίχος περίφραξης κλπ), κιγκλιδώματα, επιστρώσεις δαπέδων. •Διάστρωση του οικοπέδου με φυτική γη , φύτευση θάμνων, δέντρων και χλοοτάπητα και σύστημα αυτόματης άρδευσης του πρασίνου •Ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου για την πρόσβαση στο κτίριο.

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή διώροφου ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Στρεφτάρη (πρώην Καπναποθήκη), που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελλάς και Γ. Καρτάλη, στο Βόλο. Το συγκεκριμένο οίκημα, συνολικής επιφάνειας 648 τ.μ., έχει μισθωθεί από το ΚΕΘΕΑ για τριάντα (30) χρόνια και το προτεινόμενο σχέδιο αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την ανακατασκευή του συγκεκριμένου ακινήτου, θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση δομών που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, καθώς και για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας εφήβων και νεαρών ενηλίκων χρηστών, που θα παρέχει τη δυνατότητα διαμονής σε άτομα που δε διαθέτουν υποστηρικτικό πλαίσιο στην πόλη του Βόλου. Συγκεκριμένα, στο κτίριο θα στεγασθούν: -Η λειτουργία Ξενώνα διαμονής εφήβων και νεαρών ενηλίκων χρηστών στο Βόλο (νέα υπηρεσία), δυναμικότητας 10 ατόμων -Η λειτουργία Πολυδύναμου Συμβουλευτικού Κέντρου, δυναμικότητας 30 και πλέον ατόμων -Η λειτουργία Μονάδας Οικογενειακής Υποστήριξης, με δυνατότητα υποστήριξης 120 και πλέον ατόμων -Η λειτουργία των Τμημάτων Εκπαίδευσης, Έρευνας, Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ. Το έργο περιλαμβάνει: Α. Τη στατική ενίσχυση του κτιρίου, με σκοπό να είναι ασφαλές και θωρακισμένο στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας. Β. Την κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκτασιν για τη στέγαση νέου κεντρικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα ΑΜΕΑ. γ. Την επισκευή-αποκατάσταση βλαβών στην τοιχοποιία, τον ελεγχο-επισκευή στέγης, τις υγρομονώσεις-στεγανοποιήσεις, την επισκευή πατωμάτων και τοποθέτηση νέων ξύλινων δαπέδων, τη στεγανοποίηση ημιυπογείου και κατασκευή δαπέδου, τις καθαιρέσεις-καθαρισμός κτιρίου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-
2020»

_________________________________________________________________________________________________

Στόχος της πράξης είναι να συμβάλλει στην οριστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη της Καλαμπάκας με το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης το οποίο δεν εξασφαλίζει ούτε την επάρκεια ούτε την απαιτούμενη ποιότητα νερού και δεν πληροί τους βασικούς κανόνες υγιεινής (καθημερινές θραύσεις και ανεπιθύμητες εισροές στο δίκτυο). Προβλέπεται αφενός η αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος δικτύου και αφετέρου η επέκτασή του προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού, ελέγχου ποιότητας νερού, κλπ) που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων των υδρευτικών έργων της Καλαμπάκας είναι 62.528,00m. Όλα τα δίκτυα και οι αγωγοί προσαγωγής κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου – HDPE-16atm. Οι αγωγοί προσαγωγής είναι γενικώς διαμέτρου Φ200, ενώ οι διάμετροι των αγωγών των δικτύων κυμαίνονται από Φ200 έως Φ63. Σε δρόμους της πόλης στους οποίους από την οριζοντιογραφία προβλέπεται αγωγός συγκεκριμένης διατομής από τη μία πλευρά του δρόμου που καλύπτει την απαιτούμενη παροχή θα κατασκευασθεί «δίδυμος» αγωγός διαμέτρου Φ63 στην απέναντι πλευρά του δρόμου η διακλάδωση του οποίου θα γίνει μετά το κομβολόγιο της μελέτης έτσι ώστε να μην επηρεάζονται τα δεδομένα της μελέτης. Η τοποθέτηση του «δίδυμου» αγωγού θα γίνει σε κοινό σκάμμα στη διέλευση του δρόμου έτσι ώστε να μην υπάρχει αύξηση του όγκου των εργασιών και αποφεύγονται τυχόν αστοχίες στις αποκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία στο τριτεύον δίκτυο και αποφυγή μελλοντικών παρεμβάσεων για την κατασκευή νέων συνδέσεων. Σε όλα τα ανωτέρω δίκτυα περιλαμβάνονται και οι «τυφλοί» αγωγοί (αναμονές παροχών από τον αγωγό μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου και σύνδεση όπου απαιτείται) οι οποίοι είναι από Ρ.Ε. Φ32mm ή Φ18 mm, η κατασκευή των οποίων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους εκτός ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020. 1. ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ (Υ.Ζ) Το δίκτυο της Υ.Ζ. οριοθετείται προς βορρά από τα όρια του σχεδίου πόλεως στις παρυφές των βράχων των Μετεώρων, ενώ προς Νότο από τις οδούς: Παπασωτηρίου, Βλαχάβα, Κρυστάλη, Κλεισούρα και Κατσίκα, μέχρι την ανατολική επέκταση του σχεδίου πόλης.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ», με Κωδικό

ΟΠΣ 5000661

___________________________________________________________________________

Με την υλοποίηση της πράξης θα επιλυθεί οριστικά και σε βάθος χρόνου το οξύ πρόβλημα ποιότητας πόσιμου νερού που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες Ψυχικού, Αγ. Γεωργίου, της ΔΕ Κραννώνα και Διλόφου της ΔΕ Νίκαιας καθώς και τα προβλήματα επάρκειας στους οικισμούς Ζαππείου και  Χαράς της ΔΕ Νίκαιας.  Από την υλοποίησή του θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι των Τ.Κ Ψυχικού, Αγ.Γεωργίου, Κυπαρίσσου, Αγ.Παρασκευής, Χαράς, Ζαππείου και Διλόφου. Πιο συγκεκριμένα το νερό που θα διανέμεται στους οικισμούς θα προέρχεται από δύο γεωτρήσεις της περιοχής με καλής ποιότητας και ποσότητας νερό. Πρόκειται για την έως τώρα αρδευτικής χρήσης γεώτρηση της Τ.Κ Ψυχικού στη θέση «Καρασουλούκια» και την υφιστάμενη υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ Κυπαρίσσου στη θέση «Βρύση». Η πράξη προβλέπει την κατασκευή ενός αγωγού με αρχή την Τ.Κ Ψυχικού στη θέση «Καρασουλούκια», όπου βρίσκεται και η γεώτρηση και πλησίον αυτής θα κατασκευαστεί κυκλική δεξαμενή χωρητικότητας 500μ3  Από εκεί ο αγωγός θα συνεχίζει για την Τ.Κ Αγ. Γεωργίου - όπου θα κατασκευασθεί δεξαμενή 200μ3 για την εξυπηρέτηση των αναγκών του οικισμού- και θα καταλήγει σε  δεξαμενή  500μ3 που θα κατασκευασθεί στην  Τ.Κ. Κυπάρισσου για να συνδεθεί τελικά με τα υφιστάμενα δίκτυα  που τροφοδοτούν  την Τ.Κ. Ζαππείου και την Τ.Κ Χαράς. Στη συνέχεια μέσω του υφιστάμενου δικτύου το νερό θα φθάνει στην Τ.Κ Ζαππείου από όπου και ξεκινά το δεύτερο τμήμα του προς κατασκευή δικτύου που καταλήγει στην Τ.Κ Δίλοφου. Συνοπτικά με την πράξη κατασκευάζονται 3 κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας  500μ3 στους οικισμούς Ψυχικό, Κυπάρισσο και Ζάππειο και 2 κυκλικές δεξαμενές χωρητικότητας 200μ3 στους οικισμούς Αγ. Γεώργιο και Δίλοφο. Επίσης κατασκευάζεται δίκτυο αγωγών που θα συνδεθεί με υπάρχον δίκτυο.  Συγκεκριμένα κατασκευάζεται Αγωγός μήκους  7.582 μέτρων και διαμέτρου D250 (τμήμα Α  Δεξαμενή Ψυχικού – Δεξαμενή  Κυπάρισσου)  και Αγωγός διαμέτρου D110 και μήκους 6368μ  (Τμήμα Β Δεξαμενή Ζαππείου- Δεξαμενή Διλόφου).

Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Φύλλου και συγκεκριμένα 13.365 μ DN 63mm/PN 16 atm, 445 μ DN 90mm/PN 16 atm, 225 μ DN 125mm/PN 16 atm, 320 μ DN 140mm/PN 16 atm με τα απαραίτητα φρεάτια χειρισμού δικλείδων για λόγους εξασφάλισης της επάρκειας πόσιμου ύδατος.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000756 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης, μέσω της κατασκευής νέων αγωγών προς αντικατάσταση υφιστάμενων και της υλοποίησης νέων ζωνών ελέγχου, σε τμήμα των ενοτήτων Βόλου και Ν.Ιωνίας του πολεοδομικού συγκροτήματος, με σκοπό τον ευχερέστερο έλεγχο λειτουργίας στα τμήματα αυτά, τον εντοπισμό και περιορισμό αφανών διαρροών, την κατάρτιση ξεχωριστού υδατικού ισοζυγίου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω της παροχής επαρκούς πόσιμου νερού. Στις συγκεκριμένες περιοχές εκτιμάται ότι οι απώλειες νερού υπερβαίνουν το 40% του παραγόμενου ύδατος και η επέμβαση αυτή θα οδηγήσει και στην βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος μέσω της εξασφάλισης καλύτερης επάρκειας πηγαίου νερού.  Η περιοχή του έργου οριοθετείται: • στο κέντρο της πόλης του Βόλου (από τους χειμάρρους Κραυσίδωνα και Άναβρο (δυτικά και ανατολικά), την οδό Αναλήψεως (βόρεια) και την ακτογραμμή (νότια))  • στην περιοχή της Ν. Ιωνίας, η οποία περιμετρικά οριοθετείται από τις οδούς Ιερολοχιτών, Μάρκου Μπότσαρη, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά Νικηφόρου και Παρασκευοπούλου.  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό προβλέπεται η τοποθέτηση νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης, καθώς και ο λειτουργικός διαχωρισμός του υφιστάμενου δικτύου σε αυτόνομες ζώνες λειτουργίας και ελέγχου ως εξής : • 14 ζώνες ελέγχου για την περιοχή του Βόλου, και • 4 ζώνες ελέγχου για την περιοχή της Νέας Ιωνίας Το έργο περιλαμβάνει: • Τοποθέτηση νέων αγωγών  στο δίκτυο ύδρευσης και σύνδεση με τους υφιστάμενους. • Κατασκευή διατάξων ελέγχου εισόδου στις νέες ζώνες. • Τοποθέτηση συσκευών ελέγχου του δικτύου και συναφών έργων, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ελέγχου παροχής και πίεσης, δικλείδων, μετρητών παροχής και συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων. • Κατασκευή νέων ιδιωτικών συνδέσεων. • Χωματουργικές εργασίες για τα ανωτέρω, καθώς και αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων, κρασπέδων και πεζοδρομίων.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας δεξαμενής αποθήκευσης (χωρητικότητας 500 μ3) και την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού αθροιστικού μήκους 10.940 μ. Με την κατασκευή των έργων θα ολοκληρωθεί το δίκτυο εξωτερικών αγωγών μεταφοράς ύδατος στους οικισμούς Μοσχοχώρι και Κυπαρίσσια. Πιο αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει: • Την κατασκευή μίας δεξαμενής χωρητικότητας 500μ3 σε κατάλληλη υψομετρική θέση ώστε το νερό να φτάνει στον υδατόπυργο του οικισμού Κυπαρίσσια δια βαρύτητας. Η δεξαμενή θα είναι κυκλική, χωρητικότητας 500μ3, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα είναι τοποθετημένη εξολοκλήρου εντός του εδάφους. Η δεξαμενή των 500 μ3 αποτελείται από 2 ομόκεντρους και ανεξάρτητους μεταξύ τους θαλάμους διαμέτρου 3,70 μ ο εσωτερικός και 6,45 μ ο εξωτερικός. Το ωφέλιμο ύψος είναι 4,50 μ. • την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης που θα συνδέει την υφιστάμενη γεώτρηση που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ν. Περιβολίου και στην θέση «Περιστεριώνες» με τη νέα δεξαμενή.Το συνολικό μήκος του αγωγού είναι 2.659 μ και η διατομή Φ 160 (ΡΝ 16) • την κατασκευή μεταφορικού αγωγού ύδρευσης που θα συνδέει την νέα δεξαμενή με τον υφιστάμενο υδατόπυργο του οικισμού Κυπαρίσσια συνολικού μήκους 8.300 μ. Ο αγωγός αυτός για μήκος 500m θα είναι διαμέτρου Φ160 (ΡΝ 12,5). Στην συνέχεια και για μήκος 1.769m θα είναι διατομής Φ160 (ΡΝ16) και στη συνέχεια για το υπόλοιπο μήκος του θα είναι διατομής Φ125 (ΡΝ16). Για την λειτουργία του αγωγού μεταφοράς είναι απαραίτητη η κατασκευή των συνοδών φρεατίων εξαερισμού και εκκένωσης. Τα φρεάτια εξαερισμού τοποθετούνται κυρίως στα υψηλά σημεία της χάραξης του αγωγού αλλά και σε ενδιάμεσα σημεία ανά αποστάσεις της τάξης των 700,0 μ. Οι βαλβίδες εξαερισμού είναι τριπλής ενέργειας και αντιπληγματικές, προστατεύοντας έτσι τον αγωγό και από τα φαινόμενα του πλήγματος. Κατασκευάζονται συνολικά 18 φρεάτια εξαέρωσης. Για την εκκένωση του αγωγού τοποθετούνται συνολικά 17 φρεάτια εκκένωσης στα χαμηλά σημεία της χάραξης. Τα ύδατα της εκκένωσης θα οδηγούνται στους παρακείμενους οχετούς και ρέματα.

Με την παρούσα πράξη η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας αντικαθιστά τμήμα του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ Φαρκαδόνας, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες, με νέους αγωγούς από PVC. Η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης θεωρείται απαραίτητη γιατί έτσι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόσιμου ύδατος και της υγιεινής κατάστασης αυτού στο Τοπικό Διαμέρισμα Φαρκαδόνας. Αναλυτικά θα γίνουν οι εξής εργασίες: Θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών αγωγών από αμίαντο με νέους από PVC 16 ατμ. διατομής: Φ90 μήκους 2.862μ, Φ110 μήκους 1.972μ, και Φ140 μήκους 386μ. Επίσης, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις των νέων αγωγών με τους υπάρχοντες αγωγούς από PVC και οι απομονώσεις των παλαιών αγωγών από αμίαντο.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης (συνολικού μήκους 4.295 μέτρων) για την τροφοδοσία της υδατοδεξαμενής που βρίσκεται στον οικισμό Μαυροβουνίου καθώς και την τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος σε υφιστάμενη γεώτρηση. Ο νέος υδρευτικός αγωγός θα συνδέει υφιστάμενη γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση «Παναγιά» της τοπικής κοινότητας Κραννώνα με την υφιστάμενη υδατοδεξαμενή που βρίσκεται στη θέση «Γύφτος» στον οικισμό Μαυροβουνίου χωρητικότητας 50μ3 απ’ όπου το νερό οδηγείται στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Μαυροβουνίου και Κρύας Βρύσης.

Με την πράξη ολοκληρώνεται η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της οριοθέτησης της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης, με παρεμβάσεις σε δύο Ζώνες : την Κέντρο Υψηλή (Κ.Υ.) και την Υψηλή Ζώνη (Υ). Οι διάμετροι των αγωγών καθώς και οι ατμόσφαιρες σε κάθε οδικό τμήμα, φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο της οριζοντιογραφίας του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν : • Υπόγειο δίκτυο ύδρευσης με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ75mm, ονομαστικής πιέσεως 16atm, μήκους 1.825m., διαμέτρου Φ63mm-ονομαστικής πιέσεως 16atm-μήκους 1.105m., διαμέτρου Φ50mm-ονομαστικής πιέσεως 16atm-μήκους 430m. • Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγών (3 τεμάχια), εκκενωτηρίων (3 τεμάχια) και τοποθέτηση των διατάξεων αυτών. • Δικλείδες - Βάνες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες (34 τεμάχια) • Οι απαραίτητες συνδέσεις όλων των παραπάνω με ειδικά τεμάχια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου καθώς και αναμονές των παροχών ύδρευσης • Τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού κρουνού • Αποκατάσταση του οδοστρώματος στην αρχική του κατάσταση (άσφαλτος, τσιμεντόστρωση, έδαφος).

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» με κωδ. ΟΠΣ 5000739 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

_______________________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), από σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού.  Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των αγωγών HDPE ονομαστικής πίεσης 12.5 atm, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 12201-2:2011 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων συσκευών απομόνωσης και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές). Συνολικά θα κατασκευαστούν / αντικατασταθούν αγωγοί δικτύου ύδρευσης μήκους 25,2 χιλιομέτρων. Με την κατασκευή – αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα αυξημένης συχνότητα βλαβών - θραύσεων των υφιστάμενων αγωγών ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές ανάγκες του συνόλου του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ - ΚΡΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Με χρηματοδότηση του Γ' ΠΕΠ Θεσσαλίας - της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, κατασκευάστηκαν η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και τα 2/3 του αποχετευτικού δικτύου Πυργετού καθώς και ο εξωτερικός αγωγός σύνδεσης Κρανιάς – Πυργετού. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την κατασκευή τμήματος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Πυργετού που δεν έχει κατασκευαστεί, καθώς και ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου Κρανιάς. Ο οικισμός Κρανιάς και το τμήμα του Πυργετού που δεν έχει ολοκληρωθεί, στερούνται αποχετευτικού συστήματος, και τα λύματα αποχετεύονται σε μεμονωμένους απορροφητικούς βόθρους, όπου αποσυντίθενται και διηθούνται στο έδαφος. Επίσης σε κάποιες περιοχές του Πυργετού αλλά και του οικισμού Κρανιάς έχει κατασκευαστεί ένα υποτυπώδες δίκτυο αγωγών μέσω του οποίου τα λύματα αποχετεύονται στα παρακείμενα ρέματα και ιδιαίτερα στο ρέμα της Ζήγρας του οποίου τα ύδατα εκβάλλουν στον Πηνειό Ποταμό. Τα ύδατα του Πηνειού εκβάλουν στην παραλία Κουλούρας η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura2000. Υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου τα λύματα αποχετεύονται στις χέρσες εκτάσεις στα όρια του οικισμού. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι η υφιστάμενη κατάσταση προκαλεί σημαντική ρύπανση στα υπόγεια ύδατα, καθώς και στα ύδατα των ρεμάτων αλλά και σε περιοχές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητες (περιοχή Δέλτα Πηνειού Ποταμού). Το δίκτυο το οποίο θα κατασκευαστεί και θα έχει συνολικό μήκος περί τα 10 km, θα ενωθεί με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου, ο οποίος έχει ήδη κατασκευαστεί και εκτείνεται από την Κρανιά μέχρι τον Πυργετό καταλήγοντας στην ΕΕΛ. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν : εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωσίας, ηλεκτρομηχανολογικές και γενικά εργασίες (όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 1/2016 μελέτη) που απαιτούνται για την τοποθέτηση 9.300 μέτρων αγωγών από PVC DN 200 mm, 350 μέτρων σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) DN 110 mm/10 atm, 250 μέτρων σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) DN 90 mm/10 atm, 340 φρεατίων επίσκεψης, την κατασκευή 5 αντλιοστασίων και των απαραίτητων συνοδών έργων.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», με Κωδικό ΟΠΣ 5002149

______________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Τ.Κ. Μάνδρας και Κουτσοχέρου στη Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων και κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), σε γήπεδο εμβαδού 34.844,40 μ2, στη θέση «Ζευγαρολίβαδο», σε απόσταση 900 μ. Ν.Δ. του οικισμού της Μάνδρας. Ο σχεδιασμός του έργου έχει γίνει για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των δύο οικισμών, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις επεξεργασίας των λυμάτων που παράγονται από το συγκεκριμένο πληθυσμό με απευθείας πρόβλεψη 40ετίας (Β΄ φάση), λόγω της ελάχιστης διαφοράς του ισοδύναμου πληθυσμού της 20ετίας (Α΄φάση). Το έργο αναμένεται να δώσει ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των οικιακών λυμάτων των συγκεκριμένων οικισμών Θα κατασκευαστεί το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο των οικισμών, δύο αντλιοστάσια και καταθλιπτικός αγωγός. Το εσωτερικό δίκτυο των δύο οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου είναι συνολικού μήκους 4.900,00 μ και διαμέτρου Φ200. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Κουτσόχερου καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α/Σ-1 και στην συνέχεια τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 2.120,00 μ και διαμέτρου Φ110 μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ-2. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Μάνδρας καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α/Σ-2. Τα λύματα της Μάνδρας και του Κουτσόχερου από το αντλιοστάσιο ΑΣ-2 με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 510,00 μ και διαμέτρου Φ125 οδηγούνται στην κοινή ΕΕΛ. Ως μέθοδος επεξεργασίας έχει επιλεγεί αυτή της προσκολλημένης βιομάζας με βιορότορες (προκατασκευασμένη compact μονάδα) ακολουθούμενη από τριτοβάθμια επεξεργασία με μονάδα μεμβρανών υπερδιήθησης και απολύμανση.Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στο έδαφος με άρδευση φυτικής βλάστησης (θα γίνει φύτευση δένδρων) σε παρακείμενο γήπεδο της ΕΕΛ με σύστημα βραδείας εφαρμογής (Slow Rate System-SRS). Το έργο (το σύνολο της χάραξης του αποχετευτικού δικτύου και η θέση της Ε.Ε.Λ.) βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής δικτύου Φύση 2000 (Νatura 2000).

Καλύπτονται οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στην ΕΥΔ, ΕΦΔ του ΠΕΠ Θεσσαλίας για ειδικά
θέματα, συντονισμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, αναθεώρηση του «κλεισίματος» δράσεων ή/και ΕΠ για τα οποία δεν είναι δυνατή η
αποκλειστική αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης). Αφορά στην τρέχουσα ΠΠ,
προηγούμενη ή επόμενη.
Ενδεικτικά, αναφέρονται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ σε θέματα εξειδίκευσης του ΠΕΠ, συστηματικής παρακολούθησης και
υποστήριξης δικαιούχων και έργων του, υποστήριξης σε ειδικά θέματα όπως εκπόνησης οδηγών εφαρμογής για τομείς του ΠΕΠ,
υποστήριξης σε θέματα αξιολογήσεων έργων / ομάδας έργων σε επίπεδο προσκλήσεων ή και παρακολούθησης, θέματα υποστήριξης
συνεργειών ΠΕΠ/ τομέων του ή και δράσεων με άλλα ΕΠ ή Προγράμματα, υποστήριξη σε θέματα ελέγχων , καταγγελιών κ.ά. και εν γένει
που αφορούν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, παρακολούθηση, αναθεώρηση και κλείσιμο του ΠΕΠ της προηγούμενης, της εν ισχύ και της
επόμενης Προγραμματικής περιόδου.
Επιπλέον, αφορά στην υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων όπως οριστούν για το ΠΕΠ Θεσσαλίας/τομείς του/δράσεις βάσει Ν.
4314/2014, που ενεργούν υπό την ευθύνη της ΕΥΔ ή όπως άλλως οριστεί σύμφωνα με την νομοθεσία και αποφάσεις που ισχύουν και
εκδοθούν. Στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών, αποτελούν αντικείμενο της παρούσης, λειτουργικές δαπάνες ή κάλυψη κόστους ή αμοιβών
Φορέων ή συμβούλων υποστήριξης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που θα εκδοθεί από την ΕΥΔ και σύμφωνα με το
εν ισχύ Σύστημα Διαχείρισης και επιλεξιμότητας δαπανών ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ,ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5001069 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

________________________________________________________________________________________________________

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν από την εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως περιγράφεται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1303/2013 και εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Οδηγού Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014- 2020. Η υλοποίηση θα γίνει αφενός με αυτεπιστασία από την ΕΥΔ, αφετέρου μέσω εξωτερικού αναδόχου. Ενδεικτικά αναφέρονται: Εξειδίκευση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κτλ.) κ.ά. (Κατηγορία Β4 της α.π. 291/27-4-2016 Έγκρισης Υποπρογράμματος Α' ΕΤΠΑ) Επιπλέον, περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες προμήθειας ή/και υπηρεσίας που συνδέονται με κάθε είδους εκδηλώσεις που αφορούν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και τομείς του, συνεδριάσεις οργάνων, συσκέψεις κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευμάτων, φωτοτυπίες, μεταφράσεις, διερμηνείες, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συναντήσεων, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κτλ., τα έξοδα συμμετεχόντων, προσκεκλημένων και εισηγητών (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας, αποζημίωση) κτλ., συμπεριλαμβανομένων των εξόδων οργάνωσης , υποστήριξη και διεξαγωγή των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΠΕΠ (Κατηγορία Γ1 της α.π. 291/27-4-2016 Έγκρισης Υποπρογράμματος Α' ΕΤΠΑ). Τέλος, περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης Προσκλήσεων, προδημοσιεύσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων, αναθέσεων, ανακοινώσεων κ.ά. σχετικών της ΕΥΔ ή/και ΕΦΔ του ΠΕΠ όπως θα καθοριστεί. (Κατηγορία Γ7 της α.π. 291/27-4-2016 Έγκρισης Υποπρογράμματος Α' ΕΤΠΑ).

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις