Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_____________________________________________________________________

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση 8.023,24 τ.μ., κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Ν.Αγχιάλου και περιλαμβάνει 2 Υποέργα: α) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)», και β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ». Οι παρεμβάσεις του 1ου Υποέργου αφορούν σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλωνάκι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας θύλακας πρασίνου, ένας χώρος αναψυχής που θα είναι ασφαλής σε παιδιά, με τη χρήση οικολογικών στοιχείων, με στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α και χωροθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης της Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. Η παρέμβαση καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1.663,17μ2. Οι παραπάνω χώροι είναι κατάλληλοι από πλευράς μεγέθους και θέσης όπως προβλέπεται και από το σχέδιο πόλης να διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου με μικρό χώρο συνάντησης των περιοίκων και χώρο για παιδική χαρά.Οι παρεμβάσεις του 2ου Υποέργου αφορούν στην ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Ελευθερίας (στα 900μ μήκους, από την οδό Αμυρά έως και την οδό Βασιλειάδη και την έξοδο προς Βόλο) και χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης της Ν. Αγχιάλου.Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και περιλαμβάνουν: - δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ., - οδηγό όδευσης τυφλών, - κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων- αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με LED, διασφάλιση της απαιτούμενης λαμπρότητας φωτισμού)- και αύξηση του πρασίνου.Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της προσβασιμότητας της κεντρικής περιοχής της Ν. Αγχιάλου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027200 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

______________________________________________________________

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και περιλαμβάνει 2
Υποέργα: α) ΥΠ.1 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ», και β) ΥΠ.2 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ». Το 1ο Υποέργο, αφορά στην διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115, στη συμβολή των οδών
Τσατάλου - Ηρ. Πολυτεχνείου – Σουτραλή, συνολικής επιφάνειας 2.750,60m2 . Περιλαμβάνει: - Δημιουργία μίας παιδικής χαράς στο πίσω
μέρος της περιοχής παρέμβασης η οποία θα έχει πρόσβαση από τη πλατεία και από την οδό Τσατάλου - Ανάμεσα στα πέτρινα κτίρια και
την παιδική χαρά παρεμβάλλονται ζώνες πρασίνου, ζώνες ελεύθερης κίνησης καθώς και ζώνες ανάπαυσης. Με αυτό το έργο επιτυγχάνεται
η δημιουργία μιας «ανάσας» στον οικισμό της Αγριάς προς το Σουτραλί, όπου δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για περίπατο και ανάπαυση
και η ενίσχυση του πρασίνου στον αστικό ιστό, μέσα στα πλαίσια του βιώσιμου σχεδιασμού. Οι παρεμβάσεις του 2ο Υποέργου αφορούν
στη διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α συνολικού εμβαδού 1.715,22m2. Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος μέσα από πεζόδρομους οι
οποίοι καταλήγουν στην οδό Ματσάγγου, έχει πρόσωπο και πρόσβαση στην οδό Ρήγα Φεραίου και πρόσωπο στην οδό Δημοκρατίας.
Περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικού χώρου πρασίνου με βραχόκηπο, δημιουργία παιδικής χαράς, σε διακριτούς χώρους για δύο ηλιακές
ομάδες, κατασκευή χώρων καθιστικών κάτω από πέργκολες και ανάμεσα στις ζώνες ελεύθερης κίνησης και την παιδική χαρά
παρεμβάλλονται ζώνες πρασίνου, γραμμικές ή διάτρητες.Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των πα

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5023635 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση τεσσάρων κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καλαμπάκας, που αναλύονται ως κάτωθι:
1.Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 187. Στην περιοχή του Ο.Τ. 187, που βρίσκεται στις νοτιοανατολικές παρυφές του πολεοδομικού
συγκροτήματος Καλαμπάκας, δημιουργείται ένα δημόσιο πάρκο, που στοχεύει να αποτελέσει πόλο έλξης και χώρο αναψυχής για τους
δημότες της Καλαμπάκας και όχι μόνο. Αποτελείται από έναν περιφερειακό και ένα κεντρικό άξονα κυκλοφορίας, μια κεντρική πλατεία, που
σηματοδοτείται από μια φυτεμένη ράμπα, τμήμα της οποίας στεγάζει τους χώρους υγιεινής, και μια περιφραγμένη παιδική χαρά στην καρδιά
του πάρκου. Αυτόματα προκύπτουν οι ζώνες πρασίνου και παράλληλα εντάσσονται μια υπαίθρια σκακιέρα, ένας χώρος άθλησης ενηλίκων,
ένας στεγασμένος χώρος για τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong) και μια μικρή πλατεία ελλειψοειδούς κάτοψης στο ψηλότερο
σημείο του τεχνητού λόφου νοτιοανατολικά.
2.Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Σιδηροδρόμου. Προτείνεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων, αριστερά και δεξιά της οδού
Σιδηροδρόμου, μήκους 200,00 μ περίπου από την είσοδο της πόλης Καλαμπάκας (οδός Πίνδου) έως την πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το πλάτος
του οδοστρώματος διατηρείται σταθερό 9,00 μ και τα πεζοδρόμια διαμορφώνονται με το υπάρχον πλάτος 2,50 μ εκατέρωθεν, ενώ
κατασκευάζεται λωρίδα όδευσης τυφλών και ράμπες για ΑΜΕΑ. Η πλακόστρωση κατασκευάζεται από κυβόλιθους, χρωματικής απόχρωσης
γκρι και ίδιων διαστάσεων (0,10x0,10x0,06 m), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η λωρίδα όδευσης τυφλών με πλάκες πλάτους 0,30 μ,
διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο του πεζοδρομίου, και τα υπάρχοντα παλαιωμένα σιδηρά καλύμματα φρεατίων και οι
εσχάρες υδροσυλλογής, αντικαθίστανται με νέες από ελατό χυτοσίδηρο. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου οδοφωτισμού με
φωτιστικά τύπου LED, όμοια με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οδού Τρικάλων.
3.Διαμόρφωση σκαλοπατιών οδού Σκαρλάτου. Βασική παρέμβαση, αποτελεί η αισθητική αποκατάσταση των σκαλοπατιών της οδού
Σκαρλάτου, σε συνέχεια του πεζόδρομου έμπροσθεν της Κωστάντειου Σχολής, τα οποία οδηγούν στο δρόμο προς τον Ιερό Ναό Παναγίας
Καλαμπάκας καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του πεζοδρόμου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επικάλυψη των σκαλοπατιών εκ σκυροδέματος,
με σχιστόπλακες κανονικού σχήματος χρώματος γκρι, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο και το φυσικό περιβάλλον,
επένδυση των παράπλευρων προεξεχόντων στοιχείων σκυροδέματος με αργολιθοδομή μιας ορατής όψης, τοποθέτηση χειρολισθήρα για τη
διευκόλυνση της κίνησης των πεζών καθώς και τοποθέτηση δίφωτων φωτιστικών, παραδοσιακού τύπου.
4.Αναβάθμιση παιδικής χαράς, στο Ο.Τ. 287, οδός Καλοστύπη & Αναλήψεως. Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί, περιλαμβάνει ποικιλία
δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως κούνιες και αμμοδόχο για νήπια (έως 4 ετών), αλλά και τραμπάλες,
κούνιες και σύνθετο όργανο για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων, η παιδική χαρά θα διαθέτει: α)
Δύο εισόδους κοινού, με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ., β) Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ., γ) Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό,
δ) Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς, ε) Βρύση με πόσιμο νερό, στ) Φυσικά σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη
βροχή, ζ) Καλάθια απορριμμάτων, η) Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων, θ) Ζώνες πρασίνου, ι) Πινακίδα εισόδου, κ) Μεταλλική
περίφραξη. Ο περιβάλλων χώρος της Παιδικής χαράς διαμορφώνεται κατάλληλα, με την πλακόστρωση των περιμετρικών πεζοδρομίων, την
επένδυση του περιμετρικού τοιχίου επί της οδού Αντ. Καλοστύπη με πέτρα και την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο επί της οδού
Αναλήψεως.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «Έργα βελτίωσης της κινητικότητας στον οικισμό Γιάννουλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5023607 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κεντρικό τομέα του οικισμού Γιάννουλης με διαμορφώσεις των χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων οι οποίες θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα τη βελτιώσουν περιβαλλοντικά με αύξηση των χώρων πρασίνου και φυτεύσεις δενδροστοιχιών. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: α) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη στη δεξιά πλευρά, διαμορφώσεις στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης σε 3 οικοδομικά τετράγωνα, στο Ο.Τ. 591Α το οποίο περιλαμβάνει την εκκλησία και το Κοινοτικό Κατάστημα, και στα Ο.Τ. 515 και 514 (από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Θερμιώτη), καθώς και τη διαμόρφωση του πεζόδρομου Κουλουψούζη, στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο δίπλα στην εκκλησία, β) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη στην αριστερή πλευρά, διαμορφώσεις στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης σε 4 οικοδομικά τετράγωνα, στα Ο.Τ. 303, 304, 305, 306 από την οδό 25 Νοέμβρη έως τον δεύτερο κάθετο πεζόδρομο μετά την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι διαμορφώσεις με επιστρώσεις από κυβόλιθους και πλάκες τσιμέντου αφορούν συνολικά 7 οικοδομικά τετράγωνα, και περιλαμβάνουν ουσιαστικά διαχωρισμό κινήσεων με επιστρώσεις διαφορετικού είδους και χρώματος, στα πλάτη που ορίζονται από τον Κ.Ο.Κ. Η αρχιτεκτονική σύνθεση περιλαμβάνει τη δημιουργία λωρίδας πλάτους 3,50 μ για τη πιθανή κυκλοφορία ασθενοφόρων, πυροσβεστικής, οχημάτων για τη φορτοεκφόρτωση κ.α., με επίστρωση από κυβόλιθους. Το υπόλοιπο πλάτος του πεζόδρομου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σειράς χώρων πρασίνου, δενδροστοιχίας και φωτιστικών σωμάτων σε πλάτος 1,20 μ, και λωρίδα πλάτους 3,00 μ περίπου δίπλα στην οικοδομική γραμμή για την αποκλειστική διέλευση πεζών, επιστρωμένη με χρωματιστές πλάκες τσιμέντου και λωρίδα με πλάκες για άτομα με προβλήματα όρασης. Η σημερινή μικρή νησίδα που διαχωρίζει τη κίνηση στη κεντρική οδό από τους πλαϊνούς πεζόδρομους, διαπλατύνεται κατά 1.00 μ, ώστε στο συνολικό νέο πλάτος της νησίδας (1,50 μ) να φυτευτεί δενδροστοιχία με πράσινο, ώστε να διαχωρίσει με ασφάλεια τον πεζόδρομο από τη κίνηση των οχημάτων. Για την αποχέτευση των ομβρίων θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με φρεάτια ανά 10μ, το οποίο θα συνδεθεί με το κεντρικό Δίκτυο της ΔΕΥΑΛ. καθώς και νέο δίκτυο φωτισμού κατά μήκος των πεζοδρόμων, με τοποθέτηση νέων φωτιστικών.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στη βορειοδυτική ενότητα της πόλης συνολικής επιφάνειας 7.887,07 τ.μ. και στη δημιουργία ενός μεγάλου κοινόχρηστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7.471,80 τ.μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.
Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί πλατεία γειτονιάς στο Ο.Τ. Γ118B , θα γίνει ανάπλαση των πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά εδαφοκάλυψης, θα τοποθετηθούν δένδρα για να επιτευχθεί η κατάλληλη σκίαση τους ανάλογα με την εποχή, θα υπάρξουν αναμονές για τους κάδους απορριμμάτων και θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα. Τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν για την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών και θα διασυνδεθεί με ασφαλή τρόπο η βορειοδυτική ενότητα της πόλης με το κέντρο. Θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις: Α) Στο Ο.Τ. Γ118Β, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για την δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού.Β) Στις οδούς Λαμίας,
Παπαφλέσσα, Βουλγαροκτόνου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση οδηγoύ τυφλών, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωμάτων, καθώς και άρδευσης.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Η Πράξη αφορά στην αποπεράτωση - προσαρμογή του ισογείου και τριών (1ος, 2ος και 3ος όροφος) από τους 4 ορόφους υπάρχοντος κτιρίου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Καρδίτσας. Το κτίριο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 19α του Σχεδίου Πόλεως Καρδίτσας και επί των οδών Πίνδου και Μπιζανίου, δίπλα στον Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας και θα λειτουργήσει ως Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων με κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πόλη της Καρδίτσας για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: α) η λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου (για χορήγηση συσσιτίου), β) η ψυχολογική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη των ομάδων, γ) η δωρεάν διάθεση προϊόντων και δ) η οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων . Η Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο Υποέργα. Οι εργασίες του πρώτου υποέργου αφορούν στην κατασκευή των απαιτούμενων προσθηκών, τις καθαιρέσεις και την εσωτερική διαρρύθμιση του ισογείου και των υπόψη ορόφων. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του ισογείου και των τριών πρώτων ορόφων και αφορά σε σταθερό και κινητό εξοπλισμό κουζίνας, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κλ.π. Οι προς χρηματοδότηση εργασίες και προμήθειες περιγράφονται αναλυτικά στις υποβληθείσες εγκεκριμένες Μελέτες της Πράξης.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Η Πράξη αφορά στην δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας συνολικής επιφάνειας 406,83 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 237, επί των οδών Καποδιστρίου και Αλλαμανή, στην πόλη της Καρδίτσας.Στο οικόπεδο υπάρχει διώροφο κτίσμα, υφιστάμενο προ του 1955, στο οποίο θα γίνει προσθήκη κατ' επέκταση του νέου κτιρίου. Τα κτίρια θα είναι σε άμεση επικοινωνία εσωτερικά. Το υποέργο 1 αφορά στην ανέγερση διώροφου κτίσματος το οποίο περιλαμβάνει :•Ισόγειο με κύρια χρήση την αίθουσα συγκεντρώσεων, συνολικής επιφανείας 140 τ.μ.•Α΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν χώρο άσκησης, εργαστήριο κοσμημάτων και ησυχαστήριο, επιφάνειας Ε=122 τ.μ.•Β΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, γραφείο ιατρού και γραφείο γραμματείας επιφάνειας Ε= 122τ. μ.•Υπόγειο, με χρήση αποθήκης επιφάνειας Ε=164τ.μ. Το υποέργο 2 αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των παραπάνω χώρων αίθουσας γυμναστικής, κουζίνας, ησυχαστηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφείου γιατρού, καθώς επίσης αναπηρικού αμαξιδίου και φορητού υπολογιστή

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Τροποποίηση Πράξης

Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της Πράξης η οποία μετατίθεται έως 31/12/2020 βάση των υπογραφεισών συμβάσεων των υποέργων 2 και 3.

Ένταξη Πράξης

Η πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας με σκοπό την θεραπευτική προσέγγιση των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους και μέσα στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός εργοθεραπείας θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους εντός των κτιριακών υποδομών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα α. στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα, δομή Βόλου και δομή Γιάννουλης, β. στο Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και στο Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων. Ο εξοπλισμός φυσιοθεραπείας θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχονται από τον φορέα στους διαμορφωμένους χώρους όπου ήδη παρέχεται αποκατάσταση και αποθεραπεία, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη λειτουργία τους, και ήτοι στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα και δομή Γιάννουλης και στο Παράρτημα Α.μεΑ. Τρικάλων.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ 5010887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

________________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά σε δημιουργία δομής που θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα του Δήμου Τρικκαίων επί της Ομήρου 6 και περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα: Υποέργο 1 :Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων Υποέργο 2 : Προμήθεια εξοπλισμού Κοινωνικού Εστιατορίου Δ. Τρικκαίων. Με το πρώτο Υποέργο προβλέπεται να εκτελεστούν οι απαραίτητες μικρής έκτασης εσωτερικές τεχνικές και οικοδομικές εργασίες – διασκευές που θα επιτρέψουν την προσαρμογή του συγκεκριμένου δημοτικού κτιρίου στη νέα του χρήση, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Στην κατηγορία αυτή των εργασιών προβλέπεται επίσης η κατασκευή ενός εξωτερικού μεταλλικού LIFT για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, εξωτερικός χρωματισμός του κτιρίου με χρήση ικριωμάτων και κατασκευή πέργκολας στον αύλειο χώρο του οικήματος. Σχετικά με το 2ο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινωνικού Εστιατορίου Δ. Τρικκαίων», προβλέπεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του κοινωνικού εστιατορίου του Δήμου Τρικκαίων. Το Κοινωνικό Εστιατόριο θα έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα επαρκούς καθημερινής σίτισης τουλάχιστον 150 ωφελούμενων και θα λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως προβλέπεται από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις .Παράλληλα θα συνδέεται και με τοπικές επιχειρήσεις και την εν γένει τοπική κοινωνία για την εξασφάλιση μερίδων έτοιμου φαγητού ή πρώτων υλών για την παρασκευή του. Το.Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β', 1336, 12.05.18) και θα παρέχει υπηρεσίες σε τουλάχιστον 50 άτομα.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ο Δήμος Λαρισαίων πρόκειται να λειτουργήσει, στα πλαίσια υλοποίησης της κοινωνικής του πολιτικής Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων σε κτήριο στην συνοικία Αβέρωφ, επί της οδού Γαριτσίου, στο Ο.Τ. 77Α. Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα: Υποέργο 1: Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων, Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων. Η δομή που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ανά χώρο του κτηρίου: - Ισόγειο: Πολιτιστικές Δράσεις – Αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεωνΣτον ισόγειο χώρο, θα διοργανώνονται ψυχαγωγικές δράσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι, επετειακές εκδηλώσεις. Θα διασυνδεθεί με τους Συλλόγους ΑΜΕΑ, ΟΑΕΔ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, σχολεία ΑΜΕΑ. - 1ος όροφος: Επιμορφωτικές Δράσεις – Συμβουλευτική ευπαθών ομάδων.Στους χώρους του 1ου ορόφου θα φιλοξενούνται δραστηριότητες επιμόρφωσης πάνω σε βασικές αρχές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στον ίδιο όροφο θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς επίσης και Σχολές Γονέων. Παράλληλα στον ίδιο όροφο θα λειτουργεί Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προώθησης στην Απασχόληση, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης, Γραφείο πρόληψης υγείας καθώς και το γραφείο διοικητικής υποστήριξης. - 2ος όροφος: Δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης ευπαθών ομάδων– Εκθεσιακός χώρος. Η αίθουσα θα προσφέρεται για εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες όπως μαθήματα χορού, προβολές ταινιών καθώς και ως εκθεσιακός χώρος (φωτογραφίας, ζωγραφικής κλπ). Επιπλέον, στο χώρο αυτό θα υλοποιούνται πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (πχ. θεατρικό παιχνίδι, χορός) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το υποέργο αφορά στην αποπεράτωση διώροφου κτιρίου με ισόγειο και υπόγειο σε οικόπεδο του Δήμου Λαρισαίων. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και η μόνωση του είναι αποπερατωμένα. Το κτίριο έχει συνολική δόμηση 294,29 μ2 και αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει: •Υπόγειο με βοηθητικές χρήσεις αποθήκης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εμβαδού 107,30 μ2.•Ισόγειο εμβαδού 108,59 μ2 το οποίο θα περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και χώρους υγιεινής.•Α' Όροφος εμβαδού 101,28 μ2, ο οποίος θα περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους συμβουλευτικών συναντήσεων, διοίκησης, κλπ.•Β' όροφος εμβαδού 84,42 μ2, ο οποίος θα περιλαμβάνει αίθουσα εκπαίδευσης-ενημέρωσης και χώρους υγιεινής. Οι οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποπεράτωση του κτιρίου και την απόδοση του σε χρήση περιλαμβάνουν τις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, χρωματισμούς, δάπεδα και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Παράλληλα θα κατασκευαστούν και οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων – ομβρίων υδάτων και απόνερων), ισχυρά ρεύματα (εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), ασθενή ρεύματα, κλιματισμός (θέρμανσης, ψύξης), καύσιμου αερίου (φυσικό αέριο), ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευση, αυτόματη / χειροκίνητη αναγγελία πυρκαγιάς, πυρόσβεσης), ανελκυστήρας προσώπων, αντικεραυνική προστασία. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων που περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση (συναρμολόγηση) και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει έπιπλα, σκεύη και λοιπό εξοπλισμό καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, απαραίτητα για την λειτουργία του κέντρου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπως αυτό θα λειτουργεί στα πλαίσια της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα προκειμένου να υποστηρίξει τις νέες ανάγκες που επιφέρει η νέα διαδικασία λειτουργίας της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: τρεις (3) ογκομετρικές αντλίες μέτρησης, δύο (2) απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη, δύο (2) φορητούς αναπνευστήρες, δύο (2) δωδεκακάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους, τέσσερα (4) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12'', μία (1) συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών, δύο (2) συστήματα διεγχειρητικής θέρμανσης-ψύξης ασθενών,
ένα (1) φορητό υπερηχοτομογράφο, ένα (1) φορητό μόνιτορ παρακολούθησης, τρία (3) τροχήλατα καθίσματα μεταφοράς ασθενούς, ένα (1) σύστημα ενδοοστικής χορήγησης υγρών (παιδιατρική), ένα (1) πλυντήριο σκωραμίδων, δύο (2) συσκευές Bipap, ένα (1) λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, δύο (2) τροχήλατα επειγόντων περιστατικών και ένα (1) αναπνευστήρα ΜΕΘ.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠ. Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΥΚΕΩΝΑΣ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5023738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

__________________________________________________________________________________________________

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η κατασκευή της Παράκαμψης Συκεώνας με μήκος 4,50 χλμ. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

-Κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50Km στην οποία θα εφαρμοστεί διατομή β4ν* με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50m ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,70m ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 22,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.

-Κατασκευή παράπλευρου δικτύου – αγροτικού δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας στα τμήματα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση

των παρόδιων ιδιοκτησιών το οποίο προβλέπεται να είναι ασφαλτοστρωμένο, είτε όχι, κατά κανόνα με διατομή ζ2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 2,75m ανά κατεύθυνση.

-Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων. Ενός μεγάλου, επί της αρτηρίας στην αρχή της χάραξης (ο οποίος θα εξυπηρετεί την πρόσβαση της Συκεώνας για αυτούς που κινούνται από και προς Καρδίτσα) και ενός μικρού στο τέλος της χάραξης, εκτός αρτηρίας, για τη σύνδεση τοπικής παράπλευρης οδού και της εξόδου από την αρτηρία με την υφιστάμενη οδό που οδηγεί δυτικά προς τη Συκεώνα.

-Κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Ενιπέα στην Χ.Θ. 4+137, δύο ανοιγμάτων, συνολικού λοξού μήκους μεταξύ των αρμών της γέφυρας 69,52m.

-Κατασκευή κάτω διάβασης οδού Συκεώνα – Μικρό Βουνό στην Χ.Θ. 5+744. Έχει διαστάσεις περί τα 24.3m μήκος (κάθετα στον άξονα της αρτηρίας), 11,5m πλάτος και περί τα 9,05m ύψος. Εσωτερικά, το πλάτος και το ύψος του φορέα είναι 9,5m και 7,05m, αντίστοιχα.

-Κατασκευή άνω διάβασης στην Χ.Θ. 6+999, ενός ανοίγματος, συνολικού λοξού μήκους μεταξύ των αρμών της γέφυρας 29,68m από προεντεταμένο φορέα ανωδομής.

-Κατασκευή έργων αποστράγγισης (τριγωνική τάφρος (gutter) στο έρεισμα της οδού, εκατέρωθεν του πρανούς τραπεζοειδείς τάφροι (επενδυμένοι ή όχι), κιβωτοειδείς οχετοί για την συνέχιση των υφιστάμενων αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής όπου διακόπτεται από το σώμα της οδού, κατασκευή καναλιού κατά μήκος της οδού.

-Σήμανση των οδών και των κόμβων, οριζόντια και κατακόρυφη.

-Ασφάλιση των οδών με την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων.

-Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού της αρτηρίας και των τεχνικών

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

3η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα» με Κωδικό ΟΠΣ 5023673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 2η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα» με Κωδικό ΟΠΣ 5023673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1η Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα» με Κωδικό ΟΠΣ 5023673 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Η πράξη αφορά σε προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει:


α. Έναν (1) Ψηφιακό Μαστογράφο.
β. Ένα (1) ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα τροχήλατο, τύπου C-ARM.
γ. Δύο (2) Ακτινολογικά συγκροτήματα (με ανάρτηση οροφής)
δ. Δύο (2) Φορητά ακτινογραφικά (Τροχήλατα ακτινολογικά συστήματα)
ε. Έναν (1) Υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης.

Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ»

Αντικείμενο της πράξης είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού «Καλά Νερά» του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες:- Το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης - Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων - Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ- Τον αγωγό διάθεσης. Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη των εσωτερικών δικτύων και προμελέτη της ΕΕΛ. Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ και 2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ.

Το υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων του οικισμού Καλά Νερά και του περιβάλλοντος της περιοχής. Το έργο θα εξυπηρετεί τόσο τον μόνιμο, όσο και τον εποχιακό πληθυσμό του οικισμού Καλά Νερά.

Το υποέργο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» αφορά:•την κατασκευή των  αποχετευτικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου του οικισμού μήκους τάξης 7,5 km•την κατασκευή του ωθητικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μήκους τάξης 1,5 km•την κατασκευή 2 Αντλιοστασίων ακαθάρτων •την τοποθέτηση φρεατίων επίσκεψης - συμβολής•την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή (το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου).

Στον οικισμό της περιοχής μελέτης δεν υπάρχει σήμερα αποχετευτικό δίκτυο. Η συλλογή των λυμάτων γίνεται με ιδιωτικούς βόθρους.Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου, διέρχονται από διανοιγμένες ασφαλτοστρωμένες οδούς. Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων για το μεγαλύτερο μήκος του, διέρχεται από ασφαλτοστρωμένες οδούς και μόνο στο γήπεδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων διέρχεται από χωματόδρομο και εκτός δρόμου περιοχή.

 

 

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»


Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Η πράξη αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον οικισμό του Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου και θα υλοποιηθεί με 2 (δύο) υποέργα.

Με το Υποέργο 1 θα κατασκευαστούν: 9.220 μ αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται καταθλιπτικός αγωγός μήκους 926 μ., 200 φρεάτια ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και 1 αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων. Επίσης θα κατασκευαστούν 615 τεμ. παροχές σύνδεσης με τα αντίστοιχα φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, το κόστος των οποίων είναι μη επιλέξιμο και θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου.

Με το Υποέργο 2 θα κατασκευαστεί 1 Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) και 290 μ. αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη (ποταμός Τιταρήσιος). Η μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με χρήση μεμβρανών MBR με παράλληλη απομάκρυνση αζώτου και χημική αποφωσφόρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση .

 

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις