Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Σποράδων

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Έργου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5033019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Αντικείμενο της πράξης είναι η Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα των Ε.Ε.Α.Χ..
Η πράξη περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:
Υποέργο 1: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου».
Υποέργο 2: «Υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας όπως αυτές θα περιγράφονται στο Marketing Plan».
Υποέργο 3: «Υλοποίηση των δράσεων προώθησης ετών 2019-2020».

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Σποράδων

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ένταξη της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΕΚ) ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΛΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037536 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλοννήσου στο οποίο θα στεγάζεται και ο σταθμός εποπτείας - φυλάκιο στέγασης του ελεγκτικού προσωπικού των ΕΕΑΧ, καθώς και η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η κατασκευή της επέκτασης της προβλήτας για τις ανάγκες πρόσδεσης σκαφών για τη λειτουργία του ΚΕΕΚ Αλοννήσου. Επίσης στο αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες υποστήριξης έργου διαμόρφωσης εκθεσιακού χώρου του ΚΕΕΚ και οι υποστήριξης της υλοποίησης του έργου.

Κατάσταση Ένταξης: Ενταγμένο
Περιφερειακή Ενότητα: Λάρισας

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045309 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας στη Λάρισα. Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο διοίκησης Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Α, με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου.
-Θερμομόνωση εκτεθειμένων οροφών από την εσωτερική πλευρά.
-Θερμομόνωση δωμάτων - στεγών.
-Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα υψηλής θερμικής απόδοσης.
-Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού.
-Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
-Ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρων.
Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ' επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου του ΤΕΕ και της διαβίωσης των επισκεπτών πολιτών και του προσωπικού.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις