Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις από άλλους φορείς για Ιδιωτικές επενδύσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 : Πρόσκληση στο Υπομέτρο 4.1

  Κοινοποιείται η με αρ.πρωτ.13849/14-12-2017 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων προς τους δυνητικούς δικαιούχους, για υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην  ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης » και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  Αναρτάται επίσης η Απόφαση καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, με α.π. 13158/28-11-2017.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις