Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προσκλήσεις- Εντάξεις από ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Πρόσκληση στο ΟΠΣΑΑ  4.3.1/ΕΥΔ_89 (1η)  του ΠΑΑ 2014-2020  με τίτλο:

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  καθώς και τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

 

Προϋπολογισμός της πρόσκλησης  15.180.000,00 €

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις 22/10/2018 και

ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων  στις 21/12/2018.

Ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων

για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΥΔΕΠΠΘ έως την 21/12/2018 και έως ώρα 15.00

Επιπλέον, η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr)

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις