Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Στρατηγικές Περιφέρειας

Η κατάρτιση και δημοσίευση των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος απορρέει άμεσα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί 14 Υδατικά Διαμερίσματα ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υπάγονται τα Υδατικά Διαμερίσματα Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (περιλαμβάνει τα νησιά των Βορείων Σποράδων).

Μετά τον πρώτο εξαετή κύκλο εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης που έληξε το 2015, ακολουθούν άλλοι δύο κύκλοι ίδιας διάρκειας, προσδίδοντας χρονικό ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027. Η εφαρμογή της αποτελεί ευθύνη κάθε Κράτους Μέλους (Κ.Μ.).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν με τις με αρ. Ε.Γ. οικ 909 (ΦΕΚ 2561/Β’/25-09-2014) και οικ.391 (ΦΕΚ 1004/Β’/24-04-2013) αποφάσεις αντίστοιχα και περιλαμβάνουν αναλυτικά και εξειδικεύουν τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις