Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

08 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Κύριο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και Προγραμμάτων από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021 και εντεύθεν.

Για τον σκοπό αυτό έχουν πρόσφατα δημιουργηθείon-line δημόσιες διαβουλεύσεις με στόχο την συλλογή απόψεων των ενδιαφερομένων μερών και των Ευρωπαίων Πολιτών εν γένει.

Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετεί η συμπλήρωση τουon-line ερωτηματολογίου (διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης):

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en.

Η καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης του είναι η 8ηΜαρτίου 2018.

Συν/νο:Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις