Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

08 Ιουνίου 2015

Ενημερωτική Ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 // ΕΥΔ Ε.Π. Π.Θ., Λάρισα, 8 Ιουνίου 2015 Κύριο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης για το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2015 στη Λάρισα, παρουσία πλήθους εκπροσώπων δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και κοινού, καταδεικνύοντας τον υψηλό δείκτη ενδιαφέροντος για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

«Μία Θεσσαλία ισχυρή και καινοτόμο στην Ευρώπη με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς» αισιοδοξεί να δημιουργήσει το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 σύμφωνα με τη στρατηγική της Περιφέρειας και όπως παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα Προγράμματά του, ο Τομέας Περιβάλλοντος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο 2014-2020, το σύστημα αξιολόγησης έργων για ένταξη, ενώ αναλύθηκαν οι στόχοι, άξονες, τομείς του ΠΕΠ Θεσσαλίας και τα ειδικά θέματα που περιλαμβάνει, καθώς και οι αρχές που διέπουν την υλοποίηση του. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έγιναν μετά την έγκριση του ΠΕΠ Θεσσαλίας τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε. και ο προγραμματισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2015. Οι εισηγήσεις έγιναν από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το νέο ΠΕΠ Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020 είναι προϋπολογισμού 401 εκ. ευρώ (ΔΔ), ενώ πόροι ύψους 87,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για έργα υποδομών (αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων) εκχωρήθηκαν για διαχείριση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επίσης, αναμένεται με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την έγκριση του Π.Α.Α. 2014-2020, να εκχωρηθεί το 40% περίπου των πόρων του Γεωργικού Ταμείου συνολικά στις Περιφέρειες.


Αρχικό Δελτίο Τύπου

Ενημερωτική Ημερίδα για το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 -2020, στις 8 Ιουνίου

Στόχος είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δημοσίων, αυτοδιοικητικών, επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων αλλά και του κοινού, σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 και ειδικότερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και τη συμβολή των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι άξονες – θεματικές προτεραιότητες και στόχοι του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 όπως εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 από την Ε.Ε., η πρόοδος ενεργοποίησής του - διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, το νομοθετικό πλαίσιο και προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης περιόδου 2014-2020, καθώς και ειδικά θέματα χρηματοδοτήσεων από τα Ε.Π. όπως θέματα περιβάλλοντος (διαχείριση αστικών λυμάτων, διαχείριση απορριμμάτων κ.α.), δράσεις κοινωνικού ταμείου κ.α.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις