Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

28 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 11,85 εκ. € στην Πρόσκληση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κύριο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

 

 

Εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 2633, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, με Προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 11,848,724.02 €. Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα 1 του ΠΕΠ.Θ «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας». Αφορά σε χρηματοδότηση 73 Επιχειρηματικών Σχεδίων τομέα Τουρισμού Συνολικού Προϋπολογισμού 23,7 εκ. €.  Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό, πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης όλων των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπόψη Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ, μέσω του φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις