Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε πως από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016, τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020, μεταφέρονται από Σωκράτους 111 – Λάρισα, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην πλατεία Ρήγα Φερραίου (Παπαναστασίου και Βελή) – 41222 Λάρισα, Β΄πτέρυγα - 3ος όροφος.
Η επαναλειτουργία των τηλεφωνικών γραμμών της Υπηρεσίας, χωρίς αλλαγή στους αριθμούς κλήσης, καθώς και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 3 Αυγούστου.
Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη για ενδεχόμενη δυσκολία στην επικοινωνία σας με την Υπηρεσία.
Για τυχόν επείγοντα θέματα, μπορείτε να αφήνετε μήνυμά σας στο κεντρικό τηλέφωνο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (241-3-506553/4).

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 10:27

Ολοκληρώσεις Έργων 2007-2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ενημερώνει  ότι όλα τα έγγραφα και Οδηγίες για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» των Πράξεων , βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα / ενότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Οι ενέργειες εκ μέρους των Δικαιούχων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31 Οκτωβρίου 2016, με υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα μέσω του Ο.Π.Σ. Για κάθε περαιτέρω ή ειδικότερη πληροφόρηση, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας.

Ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων εκ μέρους της Υπηρεσίας, είναι το διάστημα από 30 Ιουνίου έως και για εξαιρετικές περιπτώσεις τέλος Νοεμβρίου 2016. Για τη μετάβασή σας στις οδηγίες : http://espa2007-2013.thessalia-espa.gr

Επίσης, ενημερώνουμε ότι ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων 2007-2013 ( πλην κρατικών ενισχύσεων) είναι αναρτημένες στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στη διεύθυνση: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?tabIndex=1&menuitemId=tabF&tabIndex=1

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδας μας έχει δημιουργηθεί νέα ενότητα ενημέρωσης  "ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πληροφορίες θα βρείτε στο : http://www.thessalia-espa.gr/ekx/aganaptyxi/2016-06-13-10-02-09.html

Σας ενημερώνουμε ότι η Εκδήλωση Εορτασμού της Ευρώπης στη Σκιάθο (Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ και παραλία Μπούρτζι) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εκδήλωση Εορτασμού της Ευρώπης στον Βόλο (παραλία Βόλου) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από την συνημμένη πρόσκληση.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις