Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με προϋπολογισμό 120 εκατ. €.

Η νέα δράση για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.  Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 18/12/17 και θα διαρκέσει μέχρι τις 28/03/18.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.   

Για ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται πληροφοριακό γράφημα (Infographic) και σύνοψη της δράσης και παρακαλούμε για την περαιτέρω διαμοίρασή τους, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη προβολή της.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορίασχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:  

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού:Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
  • στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ
  • στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=
  • στην ιστοσελίδα
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:Facebook,Twitter,LinkedΙn,youtube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τονΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr)  και τους κατά τόπους Εταίρους του.

Ο Οδηγός αφορά δήμουςκαι τους φορείς τους, παρέχει γενικές οδηγίες, υποδείγματα τευχών και εγγράφων για αναθέσεις (σε επεξεργάσιμη μορφή), καθώς και τον επικαιροποιημένο Οδηγό για ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € και τον νέο Οδηγό ανάθεσης μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό  από την ιστοσελίδα της ΜΟΔ.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του
Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και το Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει, με απόσπαση ή μετακίνηση για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

Καταληκτική ημερομηνία  είναι η 10η/11/2017.

Για να κατεβάσετε τον Ν.4314 πατήστε ΕΔΩ

Σας καλούμε να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα ανάληψης του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔΕΠΠΘ για την ενεργοποίηση πόρων του Άξονα 1 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020», που αποτελεί μέρος του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ ΟΠΣ 5000706 ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και όρους που επισυνάπτονται της παρούσης.

Αναλυτικά η πρόσκληση παρακάτω:

Στις Βρυξέλλεςτις 14 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης για τον πρόγραμμα ESPON2020. Η ημερίδα θα γίνει στις στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής των Περιφερειών. Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε συνημμένο αρχείο.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις