Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

4η Συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

 

Καλαμπάκα, 27 Νοεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο DIVANI METEORA HOTEL

 

 

Ώρα προσέλευσης : 9.30 π.μ.                            Ώρα έναρξης 10.00 π.μ.

 

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 11:29

Έρευνα για το πρόγραμμα URBACT

 

 

 

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Έρευνας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία του URBACT σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδας – Κύπρου με τίτλο «Έρευνα για το πρόγραμμα URBACT».

 

Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός κατανόησης του προγράμματος, η προβολή και η απήχηση που έχει στην Ελληνική κοινωνία καθώς και οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων του URBACT. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες  για τη μελλοντική πορεία του προγράμματος URBACT καθώς και για την επίτευξη λύσεων για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Μόλις  λίγα  λεπτά του χρόνου σας απαιτούνται για  τη συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου,  που  είναι  προσαρμοσμένο  στην  ελληνική πραγματικότητα και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.   Η έρευνα είναι ανώνυμη και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες  τις ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής δράσης για την προώθηση και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής.

 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο " Έρευνα για το πρόγραμμα URBACT "

 

Η έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19  Νοεμβρίου 2018.

 

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 11:24

Τελευταία Νέα του ESPON

 

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020, λάβετε παρακαλώ συνημμένο αρχείο (pdf) με τα νέα του ESPON.

 

 

 

 

Πρόσκληση στο ΟΠΣΑΑ  4.3.1/ΕΥΔ_89 (1η)  του ΠΑΑ 2014-2020  με τίτλο:

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  καθώς και τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

 

Προϋπολογισμός της πρόσκλησης  15.180.000,00 €

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις 22/10/2018 και

ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων  στις 21/12/2018.

Ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων

για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΥΔΕΠΠΘ έως την 21/12/2018 και έως ώρα 15.00

Επιπλέον, η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr)

Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα Συνημμένα ΕΔΩ

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» είναι ηΤετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ)
  • στο 801 11 36 300(από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
  • στηνιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
  • στην ιστοσελίδα www.espa.gr
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:FacebookTwitterLinkedΙnyoutube

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

Σελίδα 1 από 20

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις