Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Γυμνασίου Λάρισας. Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Η, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Για περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/515-5-5043160-2014-2020.html

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης “Επενδύω στη Θεσσαλία”  ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 18η/11/2019 ώρα 15:00.

για περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html

 

Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019 14:44

ESPressON 17 - Τελευταία νέα

Σεμινάριο ESPON στο Ελσίνκι

Ανακοινώνεται η Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία» εκ νέου έως την 15η Οκτωβρίου 2019.

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία” ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 31η /10/2019 ώρα 15:00.

για περισσότερες πληροφορίες στο ακόλουθο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/483-2014-2020-10-000-000.html

 

Σελίδα 1 από 31

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις