Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

 

Πρόσκληση στο ΟΠΣΑΑ  4.3.1/ΕΥΔ_89 (1η)  του ΠΑΑ 2014-2020  με τίτλο:

«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»  καθώς και τα σχετικά με αυτή έγγραφα.

 

Προϋπολογισμός της πρόσκλησης  15.180.000,00 €

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στις 22/10/2018 και

ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων  στις 21/12/2018.

Ημερομηνία υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων

για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στην ΕΥΔΕΠΠΘ έως την 21/12/2018 και έως ώρα 15.00

Επιπλέον, η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr)

Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα Συνημμένα ΕΔΩ

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Ψηφιακό Άλμα» είναι ηΤετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ)
  • στο 801 11 36 300(από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
  • στηνιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
  • στην ιστοσελίδα www.espa.gr
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:FacebookTwitterLinkedΙnyoutube

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση Ψηφιακό Βήμα είναι η  Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 µµ)
  • στο 801 11 36 300(από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
  • στηνιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=39&cs=
  • στην ιστοσελίδα www.espa.gr 
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:FacebookTwitterLinkedΙnyoutube

 Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες του.

 

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 10:21

«Έρευνα για το πρόγραμμα URBACT»

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία του URBACT σε συνεργασία με το Εθνικό Σημείο Επαφής Ελλάδας – Κύπρου σας προσκαλούν να λάβετε μέρος  στην έρευνα με τίτλο «Έρευνα για το πρόγραμμα URBACT».

 

Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός κατανόησης του προγράμματος, η προβολή και η απήχηση που έχει στην Ελληνική κοινωνία καθώς και οι παράγοντες εκείνοι που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων του URBACT.

 

Θα  θέλαμε  να  επισημάνουμε  ότι  απαιτούνται  μόλις  λίγα  λεπτά  για  τη συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου,  που  είναι  προσαρμοσμένο  στην  ελληνική πραγματικότητα και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα,  και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν  είναι  πολύτιμες για την πορεία και την επίτευξη λύσεων για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Η έρευνα είναι ανώνυμη για τους συμμετέχοντες και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες  τις ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής δράσης για την προώθηση και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής.

 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου εδώ.

 

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική! Η έρευνα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι και τις 19  Νοεμβρίου 2018.

 

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου θα εγκαινιάσει σε επίσημη τελετή, την επανασύσταση της λίμνης Κάρλας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο των Βαλκανίων ένα έργο εθνικής σημασίας με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής και της χώρας.

Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 5 Οκτωβρίου παρουσία της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Κορίνας Κρέτσου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δια της παρούσης επιθυμεί να σας προσκαλέσει στην τελετή εγκαινίων. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να τιμήσετε δια της παρουσίας σας την εν λόγω τελετή.

Σελίδα 1 από 19

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις