Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Ένταξης της Πράξης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες στο Link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/600-5037508-2014-2020.html

 

Ένταξης  της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063594  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/599-5063594-2014-2020.html

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΚΥΑ Τεύχος B’ 2425/18.06.2020  που αφορά σε «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)-

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

Αφορά σε όλες τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 Νόμος 4412/2016, και «ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016 αντιστοίχως»

Υποστηρικτικά αποστέλλουμε: το Ν. 4601/2019 (βλ. άρθρο 148) και πίνακα ΟΡΙΩΝ άρθρου 5 Ν. 4412/2016.

 

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 09:06

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/597-5055803-2014-2020.html

 

Σελίδα 1 από 44

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις