Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 12:39

Σχέδια Πρότυπων Εκθέσεων ΥΓΟΣ

 

Αναρτώνται σχέδια πρότυπων Εκθέσεων ΥΓΟΣ για Πράσινα Σημεία και Σύστημα Συλλογής Βιοαποβλήτων , που κοινοποιήθηκαν από την Ε.Υ.Κρατικών Ενισχύσεων, για υποστήριξη των Δήμων της Θεσσαλίας στο πλαίσιο προετοιμασίας προτάσεων έργων στις Προσκλήσεις με α/α 074 και 078 με τίτλους  «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» και  «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας» αντίστοιχα.

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/546-5030538-2014-2020.html

 

Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με Σύνδρομο DOWN (Β΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5030627

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/543-down-5030627.html

 

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη, δικτύωση και δημοσιότητα, στο πλαίσιο του Έργου επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» με Κωδικό ΟΠΣ 5033019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/541-5033019-2014-2020.html

 

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση: “Επενδύω στη Θεσσαλία” ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 29η/11/2019 ώρα 15:00.

περισσότερα στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/503-3-1-4-1-4-2014-2020.html

Σελίδα 1 από 35

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις