Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5473/23-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Απόφαση  Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/844-5067343-2014-2020.html

 

Απόφαση  Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

για περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/aprooved/844-5067343-2014-2020.html

 

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης αφορά αποκλειστικά στην αποσαφήνιση των δικαιολογητικών οικονομικών στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης που κατατίθενται από τις επιχειρήσεις που ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019) και έως 31-12-2019.

 Δείτε στην 1η Τροποποίηση τα σημεία : Ενότητα 5 / σημείο «8», Ενότητα 10.3 / προτελευταία παράγραφο και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ / Σημείο 2.

 για περισσότερες πληροφορίες στο link: 

https://www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/837-anasa-ii.html

 

Ένταξη της πράξης "Επιχορήγηση της ΑΝΚΑ για τη λειτουργία Κέντρου υποστήριξης επιχειρηματικότητας ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας" με Κωδικό ΟΠΣ 5158705 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Για περισσότερες πληροφορίες στο link:

 

Σελίδα 1 από 79

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις