Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Υποστήριξη Δικαιούχων

Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχ/κών εργασιών σε έργα τρίτων

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το εγχειρίδιο  διαδικασιών αρχαιολογικών εργασιών σε έργα τρίτων για πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020. Επισυνάπτονται η επιστολή διαβίβασης, το εγχειρίδιο και τα παραρτήματα του.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.
I agree with the Όροι και Προϋποθέσεις