Εντάξεις

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο αφορά σε εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της
παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΠΕΠ και του ΕΠ της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής
περιόδου. Ενδεικτικές κατηγορίες : Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας,
προκαταρκτικές μελέτες έργων, μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος, μελέτες -
εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την
εκπαίδευση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή, επιχειρησιακά
σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης κ.α. Επίσης σε εκπόνηση τεχνικών ή υποστηρικτικών
μελετών (προκαταρκτικές, προμελέτες, οριστικές, εφαρμογής κ.α.) αποκλειστικά για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
Επίσης αφορά σε παροχή υπηρεσιών συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολογήσεων που πραγματοποιεί η Ειδική
Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ή για την προετοιμασία ή και για το κλείσιμο του τρέχοντος,
προηγούμενου και επόμενου Ε.Π.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πράξη αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή (Παλαιά Εθνική Οδός Αθήνας –Θεσσαλονίκης) από τον
ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) με την Οδό Βόλου (Χ.Θ. 7+115) έως τον ισόπεδο κόμβο (Ι/Κ) με την Οδό Αγιάς (Χ.Θ. 8+110), με την ταυτόχρονη
κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων, καθώς και του αντίστοιχου παράπλευρου δικτύου.
Το συνολικό μήκος της αρτηρίας ανέρχεται σε 1,3χλμ., συμπεριλαμβανομένου των προσαρμογών της στην υφιστάμενη οδό αρχή και
τέλους. Η αρτηρία έχει σε όλο της το μήκος δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,25 μ. η καθεμία. Οι κατευθύνσεις είναι
διαχωρισμένες στο τμήμα από Ι/Κ Βόλου έως και Ι/Κ Ερέτριας με κεντρική νησίδα πρασίνου πλάτους 2,60μ., ενώ στο τμήμα από Ι/Κ
Ερέτριας έως Ι/Κ Αγιάς η κεντρική νησίδα αντικαθίσταται από αμφίπλευρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί ενδοπεριφερειακή οδική σύνδεση, καθώς και τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ΔΕΔ-Μ,
καθώς συνδέει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με την Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και την Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων. Με την κατασκευή του
εξασφαλίζεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση της ΠΑΘΕ με τον Βόρειο εξωτερικό δακτύλιο της Λάρισας (Ι.Κ. Καράγιωργα), την Ε.Ο.
Λάρισας – Κοζάνης και την Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, παρακάμπτοντας το κέντρο της πόλης της Λάρισας.
Στο φυσικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας επίσης περιλαμβάνονται:
(α) Η Βελτίωση – ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Βόλου, με τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου
και την κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου.
(β) Η αναμόρφωση της Οδού Βόλου από την συμβολή της με την Λ. Καραμανλή μέχρι και τις γραμμές του ΟΣΕ, με την κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας εισόδου της οδού προς την πόλη της Λάρισας καθώς και την διαμόρφωση δύο λωρίδων προσέγγισης στην κυκλική
πλατεία.
(γ) Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην διασταύρωση της Λεωφόρου Καραμανλή με την Οδό Ερέτριας (Χ.Θ. 7+609).
(δ) Η κατασκευή, εκατέρωθεν της οδού, από τον Ι.Κ. Βόλου έως και τον Ι.Κ Ερέτριας, παράπλευρων οδών μονής κατεύθυνσης .
(ε) Η κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους από 1,50- 2,00μ. στο σύνολο του έργου.
(στ) Η βελτίωση – προσαρμογή του υφιστάμενου παράπλευρου δικτύου, από τον Ι.Κ Ερέτριας έως και τον Ι.Κ. Αγιάς, η κατασκευή οδού
ήπιας κυκλοφορίας για την αποκατάσταση της πρόσβασης των παρακείμενων ιδιοκτησιών στο ΟΤ1146, η σύνδεση των παράπλευρων
οδών με τις οδούς Καλλονής και Γαβριηλίδου καθώς και η σύνδεση των τελευταίων με την αρτηρία.
(ζ) Η κατασκευή οδών ήπιας κυκλοφορίας στις περιοχές διαμόρφωσης των κυκλικών κόμβων για την αποκατάσταση της πρόσβασης των
παρόδιων ιδιοκτησιών από την διακοπή του παράπλευρου οδικού δικτύου στα τμήματα αυτά.
(η) Η Βελτίωση – ανακατασκευή του ισόπεδου κόμβου της Λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Αγιάς, με τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου
και την κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου., περί τη Χ.Θ. 8+110 της αρτηρίας.
(θ) Η δημιουργία ενός δικτύου κίνησης πεζών, στο σύνολο του έργου, που οριοθετείται με την κατασκευή σε κατάλληλα σημεία διαβάσεων
πεζών με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ και σηματοδότηση των πεζοδιαβάσεων της κεντρικής αρτηρίας.
(ι) Για την εξυπηρέτηση των αστικών συγκοινωνιών έχουν προβλεφθεί στάσεις λεωφορείων, σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους σε εσοχές
(ανά 400-500μ.) Οι στάσεις αυτές έχουν πλάτος 2,50 μ. και μήκος 24,00μ. ενώ για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των
λεωφορείων έχουν προβλεφθεί tapper εισόδου – εξόδου μήκους 17,00 και 15,00 αντίστοιχα.
(κ) Η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και Συστημάτων Ασφάλισης Οχημάτων (ΣΑΟ) στα πεζοδρόμια και την κεντρική νησίδα.
(λ) Η αντικατάσταση των αρμών συστολο-διαστολής της γέφυρας του ΟΣΕ στην αρχή του έργου (ΧΘ: 6+850).

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας o Δήμος Βόλου συστήνει Κέντρο Κοινότητας υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου. Το «Κέντρο Κοινότητας», και τα δύο Παραρτήματα Κέντρα Ρομά (Αλιβερίου και Αγίας Παρασκευής) θα λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου και θα εποπτεύονται από αυτή. Η παρούσα πράξη αφορά στην χρηματοδότηση λειτουργίας του ΚΚ για 3 έτη. Την υλοποίηση της Πράξης έχει αναλάβει κατ' εντολή του Δήμου Βόλου η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Βόλου Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.. Σκοπός του «Κέντρου Κοινότητας» είναι η περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου Βόλου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στον Δήμο Βόλου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων αυτού. Συγχρόνως, το ΚΚ υποστηρίζει τους ωφελούμενους των προγραμμάτων του ΤΕΒΑ, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης της ανθρωπιστικής βοήθειας κ.α. σχετικών. Η εν λόγω πράξη έχει τρία (3) Υποέργα: Υποέργο 1. Κέντρο Κοινότητας Βόλου, Υποέργο 2. Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου, Υποέργο 3. Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο θα παρέχει επίσης υπηρεσίες όπως συμβουλευτική για αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών δραστηριοτήτων ιδίως για νέους, εκδηλώσεις με επιμορφωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, δράσεις για κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, στήριξη διανομής τροφίμων και βασικών αγαθών, καθώς και άλλων αναλόγων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και φορείς του Δήμου ή και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Η παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων θα γίνεται μέσω του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ). Συγκεκριμένα θα υπάρχει μητρώο ωφελούμενων, μητρώο φορέων και μητρώο προγραμμάτων και επιδομάτων. Ο ωφελούμενος που απευθύνεται στο ΚΚ θα εγγράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο στην καρτέλα εγγραφής και παρακολούθησης ωφελούμενου, λαμβάνοντας μοναδικό κωδικό. Η καρτέλα εγγραφής θα περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό ωφελούμενου, εφόσον η καταγραφή γίνεται από το ΚΚ καθώς επίσης και επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην περίπτωση κατά την οποία, το ΕΠΣ δεν είναι διαθέσιμο από την έναρξη λειτουργίας του ΚΚ, η παρακολούθηση των ωφελουμένων θα πραγματοποιείται με ιδία αρχεία που θα αναπτύξει η δομή. Το ΚΚ με τα παραρτήματά του θα λειτουργεί σε συγκεκριμένους χώρους στο Δήμο Βόλου, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με ωράριο που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας του όπως εγκριθεί.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ). Η παρούσα πράξη αφορά στην λειτουργία της δομής για 3 έτη. Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Τυρνάβου. Το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί, στα εξής πεδία: - Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών - Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές - Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Επιπλέον ως παράρτημα του Κέντρου κοινότητας θα δημιουργηθεί και δομή στήριξης για τους Ρομά η οποίο θα προσφέρει εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υγείας επιτόπου στον οικισμό των Ρομά και θα στεγάζεται εντός του Οικισμού. Το ΚΚ μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Τυρνάβου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το ΚΚ με το παράρτημα στήριξης Ρομά θα λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της Πρόσκλησης και σε συγκεκριμένους χώρους που ικανοποιούν τις προβλέψεις της ΚΥΑ υπ.' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β), και κυρίως του άρθρου 5 που ρυθμίζει τα περί της στέγασης των Κέντρων Κοινότητας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας ειδικότερα, για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
προσδιορίζει τις προτεραιότητες, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο Δήμος Μουζακίου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρο Κοινότητας για 3 χρόνια. Στόχος, η
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα
και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μουζακίου το οποίο εποπτεύεται
από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Α)
Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει
τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Μουζακίου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες,
εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.

Αναζήτηση