Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντάξεις

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης στην Λίμνη Πλαστήρα δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1970 και πλέον δεν πληρούν τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις. Συνεπώς, είναι αναγκαία η ανακαίνιση τους, προκειμένου η δομή να συνεχίσει τη λειτουργία της παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες. Η πράξη θα υλοποιηθεί με 2 υποέργα. Το πρώτο περιλαμβάνει τις εργασίες οικοδομικής και ηλεκτρομηχανολογικής ανακαίνιση των 5 οικίσκων διαμονής, του εστιατορίου, του μαγειρείου, του κυλικείου, των χώρων υγιεινής, των γραφείων διοίκησης, του ιατρείου, της λοιπής υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σχετική μελέτη. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια σταθερού εξοπλισμού κουζίνας και ραφιερών / φοριαμών

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πράξη αφορά σε λειτουργικές παρεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο του Οικοδομικού Τετραγώνου 87 που βρίσκεται κεντρικά στον οικισμό του Παλαμά, καθώς και σε παρεμβάσεις στις προσβάσεις και στα πεζοδρόμια αυτού. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: Καθαίρεση υπαρχόντων πλακοστρώσεων, τσιμεντόστρωσης υπό των πλακοστρώσεων, κρασπέδων, συντριβανιού, βρύσης, ιστών φωτισμού. Κατασκευή νέων κρασπέδων επί της οδού Παπάγου, νέων κρασπέδων για την οριοθέτηση των παρτερIών της πλατείας, τσιμεντόστρωση της επιφάνειας της πλατείας και των πεζοδρομίων του Ο.Τ. 87 με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού. Κατασκευή νέου συντριβανιού στο κέντρο της πλατείας, βρύσης και ημικυκλικού καθιστικού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πλακόστρωση της επιφάνειας της πλατείας με πλάκες φυσικού φλογισμένου γρανίτη και χτυπητές πλάκες σκυροδέματος. Κατασκευή ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επί της πλατείας και των πεζοδρομίων. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, περγκολών, καθιστικών και δοχείων απορριμμάτων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση - διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην ανάπλαση της πλατείας Αμπελοκήπων (ΟΤ 133) στη συνοικία Βαρόσι, στην ανάπλαση της πλατείας Υδάτων (ΟΤ 316Α) έναντι του παλιού τελωνείου και του πεζοδρόμου που εφάπτεται σε αυτή, στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. Γ299 και των όμορων αυτού πεζοδρόμων στην νοτιοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά του Λυκείου Ελασσόνας.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση 8.023,24 τ.μ., κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Ν.Αγχιάλου και περιλαμβάνει 2 Υποέργα: α) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ)», και β) «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ». Οι παρεμβάσεις του 1ου Υποέργου αφορούν σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αγχιάλου και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλωνάκι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας θύλακας πρασίνου, ένας χώρος αναψυχής που θα είναι ασφαλής σε παιδιά, με τη χρήση οικολογικών στοιχείων, με στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και την αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α και χωροθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο, εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης της Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. Η παρέμβαση καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1.663,17μ2. Οι παραπάνω χώροι είναι κατάλληλοι από πλευράς μεγέθους και θέσης όπως προβλέπεται και από το σχέδιο πόλης να διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου με μικρό χώρο συνάντησης των περιοίκων και χώρο για παιδική χαρά.Οι παρεμβάσεις του 2ου Υποέργου αφορούν στην ανάπλαση των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Ελευθερίας (στα 900μ μήκους, από την οδό Αμυρά έως και την οδό Βασιλειάδη και την έξοδο προς Βόλο) και χωροθετούνται εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης της Ν. Αγχιάλου.Οι εργασίες ανάπλασης περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των υφιστάμενων πεζοδρομίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και περιλαμβάνουν: - δημιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ., - οδηγό όδευσης τυφλών, - κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κίνησης πεζών στις απολήξεις των πεζοδρομίων- αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με LED, διασφάλιση της απαιτούμενης λαμπρότητας φωτισμού)- και αύξηση του πρασίνου.Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της προσβασιμότητας της κεντρικής περιοχής της Ν. Αγχιάλου.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Πράξη αφορά σε περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς και περιλαμβάνει 2
Υποέργα: α) ΥΠ.1 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ», και β) ΥΠ.2 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ». Το 1ο Υποέργο, αφορά στην διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. ΚΧ115, στη συμβολή των οδών
Τσατάλου - Ηρ. Πολυτεχνείου – Σουτραλή, συνολικής επιφάνειας 2.750,60m2 . Περιλαμβάνει: - Δημιουργία μίας παιδικής χαράς στο πίσω
μέρος της περιοχής παρέμβασης η οποία θα έχει πρόσβαση από τη πλατεία και από την οδό Τσατάλου - Ανάμεσα στα πέτρινα κτίρια και
την παιδική χαρά παρεμβάλλονται ζώνες πρασίνου, ζώνες ελεύθερης κίνησης καθώς και ζώνες ανάπαυσης. Με αυτό το έργο επιτυγχάνεται
η δημιουργία μιας «ανάσας» στον οικισμό της Αγριάς προς το Σουτραλί, όπου δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για περίπατο και ανάπαυση
και η ενίσχυση του πρασίνου στον αστικό ιστό, μέσα στα πλαίσια του βιώσιμου σχεδιασμού. Οι παρεμβάσεις του 2ο Υποέργου αφορούν
στη διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ. ΚΧ21Α συνολικού εμβαδού 1.715,22m2. Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος μέσα από πεζόδρομους οι
οποίοι καταλήγουν στην οδό Ματσάγγου, έχει πρόσωπο και πρόσβαση στην οδό Ρήγα Φεραίου και πρόσωπο στην οδό Δημοκρατίας.
Περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικού χώρου πρασίνου με βραχόκηπο, δημιουργία παιδικής χαράς, σε διακριτούς χώρους για δύο ηλιακές
ομάδες, κατασκευή χώρων καθιστικών κάτω από πέργκολες και ανάμεσα στις ζώνες ελεύθερης κίνησης και την παιδική χαρά
παρεμβάλλονται ζώνες πρασίνου, γραμμικές ή διάτρητες.Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός των πα

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πράξη αφορά στην ανάπλαση τεσσάρων κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Καλαμπάκας, που αναλύονται ως κάτωθι:
1.Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 187. Στην περιοχή του Ο.Τ. 187, που βρίσκεται στις νοτιοανατολικές παρυφές του πολεοδομικού
συγκροτήματος Καλαμπάκας, δημιουργείται ένα δημόσιο πάρκο, που στοχεύει να αποτελέσει πόλο έλξης και χώρο αναψυχής για τους
δημότες της Καλαμπάκας και όχι μόνο. Αποτελείται από έναν περιφερειακό και ένα κεντρικό άξονα κυκλοφορίας, μια κεντρική πλατεία, που
σηματοδοτείται από μια φυτεμένη ράμπα, τμήμα της οποίας στεγάζει τους χώρους υγιεινής, και μια περιφραγμένη παιδική χαρά στην καρδιά
του πάρκου. Αυτόματα προκύπτουν οι ζώνες πρασίνου και παράλληλα εντάσσονται μια υπαίθρια σκακιέρα, ένας χώρος άθλησης ενηλίκων,
ένας στεγασμένος χώρος για τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping-pong) και μια μικρή πλατεία ελλειψοειδούς κάτοψης στο ψηλότερο
σημείο του τεχνητού λόφου νοτιοανατολικά.
2.Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Σιδηροδρόμου. Προτείνεται η ανακατασκευή των πεζοδρομίων, αριστερά και δεξιά της οδού
Σιδηροδρόμου, μήκους 200,00 μ περίπου από την είσοδο της πόλης Καλαμπάκας (οδός Πίνδου) έως την πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το πλάτος
του οδοστρώματος διατηρείται σταθερό 9,00 μ και τα πεζοδρόμια διαμορφώνονται με το υπάρχον πλάτος 2,50 μ εκατέρωθεν, ενώ
κατασκευάζεται λωρίδα όδευσης τυφλών και ράμπες για ΑΜΕΑ. Η πλακόστρωση κατασκευάζεται από κυβόλιθους, χρωματικής απόχρωσης
γκρι και ίδιων διαστάσεων (0,10x0,10x0,06 m), σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η λωρίδα όδευσης τυφλών με πλάκες πλάτους 0,30 μ,
διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδο του πεζοδρομίου, και τα υπάρχοντα παλαιωμένα σιδηρά καλύμματα φρεατίων και οι
εσχάρες υδροσυλλογής, αντικαθίστανται με νέες από ελατό χυτοσίδηρο. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου οδοφωτισμού με
φωτιστικά τύπου LED, όμοια με τα υπάρχοντα φωτιστικά της οδού Τρικάλων.
3.Διαμόρφωση σκαλοπατιών οδού Σκαρλάτου. Βασική παρέμβαση, αποτελεί η αισθητική αποκατάσταση των σκαλοπατιών της οδού
Σκαρλάτου, σε συνέχεια του πεζόδρομου έμπροσθεν της Κωστάντειου Σχολής, τα οποία οδηγούν στο δρόμο προς τον Ιερό Ναό Παναγίας
Καλαμπάκας καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός του πεζοδρόμου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επικάλυψη των σκαλοπατιών εκ σκυροδέματος,
με σχιστόπλακες κανονικού σχήματος χρώματος γκρι, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο και το φυσικό περιβάλλον,
επένδυση των παράπλευρων προεξεχόντων στοιχείων σκυροδέματος με αργολιθοδομή μιας ορατής όψης, τοποθέτηση χειρολισθήρα για τη
διευκόλυνση της κίνησης των πεζών καθώς και τοποθέτηση δίφωτων φωτιστικών, παραδοσιακού τύπου.
4.Αναβάθμιση παιδικής χαράς, στο Ο.Τ. 287, οδός Καλοστύπη & Αναλήψεως. Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί, περιλαμβάνει ποικιλία
δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως κούνιες και αμμοδόχο για νήπια (έως 4 ετών), αλλά και τραμπάλες,
κούνιες και σύνθετο όργανο για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων, η παιδική χαρά θα διαθέτει: α)
Δύο εισόδους κοινού, με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ., β) Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ., γ) Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό,
δ) Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς, ε) Βρύση με πόσιμο νερό, στ) Φυσικά σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη
βροχή, ζ) Καλάθια απορριμμάτων, η) Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων, θ) Ζώνες πρασίνου, ι) Πινακίδα εισόδου, κ) Μεταλλική
περίφραξη. Ο περιβάλλων χώρος της Παιδικής χαράς διαμορφώνεται κατάλληλα, με την πλακόστρωση των περιμετρικών πεζοδρομίων, την
επένδυση του περιμετρικού τοιχίου επί της οδού Αντ. Καλοστύπη με πέτρα και την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο επί της οδού
Αναλήψεως.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πράξη αφορά σε ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κεντρικό τομέα του οικισμού Γιάννουλης με διαμορφώσεις των χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων οι οποίες θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα τη βελτιώσουν περιβαλλοντικά με αύξηση των χώρων πρασίνου και φυτεύσεις δενδροστοιχιών. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: α) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη στη δεξιά πλευρά, διαμορφώσεις στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης σε 3 οικοδομικά τετράγωνα, στο Ο.Τ. 591Α το οποίο περιλαμβάνει την εκκλησία και το Κοινοτικό Κατάστημα, και στα Ο.Τ. 515 και 514 (από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Θερμιώτη), καθώς και τη διαμόρφωση του πεζόδρομου Κουλουψούζη, στο πρώτο οικοδομικό τετράγωνο δίπλα στην εκκλησία, β) στη φορά από τη Λάρισα προς τη Γιάννουλη στην αριστερή πλευρά, διαμορφώσεις στους χαρακτηρισμένους πεζόδρομους δίπλα στον κεντρικό δρόμο Λάρισας – Γιάννουλης σε 4 οικοδομικά τετράγωνα, στα Ο.Τ. 303, 304, 305, 306 από την οδό 25 Νοέμβρη έως τον δεύτερο κάθετο πεζόδρομο μετά την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι διαμορφώσεις με επιστρώσεις από κυβόλιθους και πλάκες τσιμέντου αφορούν συνολικά 7 οικοδομικά τετράγωνα, και περιλαμβάνουν ουσιαστικά διαχωρισμό κινήσεων με επιστρώσεις διαφορετικού είδους και χρώματος, στα πλάτη που ορίζονται από τον Κ.Ο.Κ. Η αρχιτεκτονική σύνθεση περιλαμβάνει τη δημιουργία λωρίδας πλάτους 3,50 μ για τη πιθανή κυκλοφορία ασθενοφόρων, πυροσβεστικής, οχημάτων για τη φορτοεκφόρτωση κ.α., με επίστρωση από κυβόλιθους. Το υπόλοιπο πλάτος του πεζόδρομου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση σειράς χώρων πρασίνου, δενδροστοιχίας και φωτιστικών σωμάτων σε πλάτος 1,20 μ, και λωρίδα πλάτους 3,00 μ περίπου δίπλα στην οικοδομική γραμμή για την αποκλειστική διέλευση πεζών, επιστρωμένη με χρωματιστές πλάκες τσιμέντου και λωρίδα με πλάκες για άτομα με προβλήματα όρασης. Η σημερινή μικρή νησίδα που διαχωρίζει τη κίνηση στη κεντρική οδό από τους πλαϊνούς πεζόδρομους, διαπλατύνεται κατά 1.00 μ, ώστε στο συνολικό νέο πλάτος της νησίδας (1,50 μ) να φυτευτεί δενδροστοιχία με πράσινο, ώστε να διαχωρίσει με ασφάλεια τον πεζόδρομο από τη κίνηση των οχημάτων. Για την αποχέτευση των ομβρίων θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με φρεάτια ανά 10μ, το οποίο θα συνδεθεί με το κεντρικό Δίκτυο της ΔΕΥΑΛ. καθώς και νέο δίκτυο φωτισμού κατά μήκος των πεζοδρόμων, με τοποθέτηση νέων φωτιστικών.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρομίων στη βορειοδυτική ενότητα της πόλης συνολικής επιφάνειας 7.887,07 τ.μ. και στη δημιουργία ενός μεγάλου κοινόχρηστου χώρου συνολικής επιφάνειας 7.471,80 τ.μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.
Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί πλατεία γειτονιάς στο Ο.Τ. Γ118B , θα γίνει ανάπλαση των πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά εδαφοκάλυψης, θα τοποθετηθούν δένδρα για να επιτευχθεί η κατάλληλη σκίαση τους ανάλογα με την εποχή, θα υπάρξουν αναμονές για τους κάδους απορριμμάτων και θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα. Τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν για την απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών και θα διασυνδεθεί με ασφαλή τρόπο η βορειοδυτική ενότητα της πόλης με το κέντρο. Θα γίνουν οι ακόλουθες επεμβάσεις: Α) Στο Ο.Τ. Γ118Β, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : αφαίρεση φυτικής γης, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για την δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δένδρων και θάμνων και εργασίες φωτισμού.Β) Στις οδούς Λαμίας,
Παπαφλέσσα, Βουλγαροκτόνου θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των πεζοδρομίων με αφαίρεση φυτικής γης, κατασκευή επιχωμάτων, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση οδηγoύ τυφλών, τοποθέτηση δένδρων και φωτιστικών δωμάτων, καθώς και άρδευσης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Πράξη αφορά στην αποπεράτωση - προσαρμογή του ισογείου και τριών (1ος, 2ος και 3ος όροφος) από τους 4 ορόφους υπάρχοντος κτιρίου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Καρδίτσας. Το κτίριο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 19α του Σχεδίου Πόλεως Καρδίτσας και επί των οδών Πίνδου και Μπιζανίου, δίπλα στον Ι.Ν. της Ευαγγελίστριας και θα λειτουργήσει ως Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων με κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πόλη της Καρδίτσας για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: α) η λειτουργία κοινωνικού εστιατορίου (για χορήγηση συσσιτίου), β) η ψυχολογική, κοινωνική και ψυχαγωγική υποστήριξη των ομάδων, γ) η δωρεάν διάθεση προϊόντων και δ) η οργάνωση κοινωνικών φροντιστηρίων . Η Πράξη θα υλοποιηθεί με δύο Υποέργα. Οι εργασίες του πρώτου υποέργου αφορούν στην κατασκευή των απαιτούμενων προσθηκών, τις καθαιρέσεις και την εσωτερική διαρρύθμιση του ισογείου και των υπόψη ορόφων. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του ισογείου και των τριών πρώτων ορόφων και αφορά σε σταθερό και κινητό εξοπλισμό κουζίνας, ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, κλ.π. Οι προς χρηματοδότηση εργασίες και προμήθειες περιγράφονται αναλυτικά στις υποβληθείσες εγκεκριμένες Μελέτες της Πράξης.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Πράξη αφορά στην δημιουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική στέρηση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καρδίτσας συνολικής επιφάνειας 406,83 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 237, επί των οδών Καποδιστρίου και Αλλαμανή, στην πόλη της Καρδίτσας.Στο οικόπεδο υπάρχει διώροφο κτίσμα, υφιστάμενο προ του 1955, στο οποίο θα γίνει προσθήκη κατ' επέκταση του νέου κτιρίου. Τα κτίρια θα είναι σε άμεση επικοινωνία εσωτερικά. Το υποέργο 1 αφορά στην ανέγερση διώροφου κτίσματος το οποίο περιλαμβάνει :•Ισόγειο με κύρια χρήση την αίθουσα συγκεντρώσεων, συνολικής επιφανείας 140 τ.μ.•Α΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν χώρο άσκησης, εργαστήριο κοσμημάτων και ησυχαστήριο, επιφάνειας Ε=122 τ.μ.•Β΄ όροφο, με χρήσεις που περιλαμβάνουν γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, γραφείο ιατρού και γραφείο γραμματείας επιφάνειας Ε= 122τ. μ.•Υπόγειο, με χρήση αποθήκης επιφάνειας Ε=164τ.μ. Το υποέργο 2 αφορά προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία των παραπάνω χώρων αίθουσας γυμναστικής, κουζίνας, ησυχαστηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, γραφείου γιατρού, καθώς επίσης αναπηρικού αμαξιδίου και φορητού υπολογιστή

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.