Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Νέα - Ανακοινώσεις

 

 

 

 

Την περασμένη εβδομάδα στη Σόφια, Βουλγαρίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης του URBACT ενέκρινε 25 νέα δίκτυα Μεταφοράς τα οποία την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσουν την εναρκτήρια συνάντησή τους.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε 1 Κυπριακή και 4 Ελληνικές πόλεις μέσα σε αυτά τα δίκτυα:

Τον Δήμο Πειραιά ως επικεφαλής εταίρο στο δίκτυο BLUACT

Τον Δήμο Αθηένου ως επικεφαλής εταίρο στο δίκτυο Volunteering City

Τον Δήμο Παύλου Μελά που συμμετέχει στο δίκτυο “Tropa Verde”

Τον Δήμο Ιωαννιτών που συμμετέχει στο δίκτυο “Rumorless Cities”

Τον Δήμο Ηγουμενίτσας που συμμετέχει στο δίκτυο "Re-grow City"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα δίκτυα παρακαλούμε πιέστε εδώ.

 

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄)

Σας ενημερώνουμε ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα τεθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία του Ο.Π.Σ., σε παραγωγική λειτουργία το νέο ΟΠΣ για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014‐2020 και τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΕΠΑvEK με την Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η ημερομηνία λήξης των υποβολών τροποποιείται και παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης, όπως αυτή είχε δημοσιευθεί στις 07.11.2017.

Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, με συνολικόπροϋπολογισμό 120 εκατ. €, σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 50%. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.   

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση, μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:  

?         στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)

?         στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ

?         στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs=

?         στην ιστοσελίδα www.espa.gr

?         στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα:Facebook,Twitter,LinkedΙn,youtube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις Περιφερειακές Μονάδες του (http://www.efepae.gr).

Προς ενημέρωσή σας, επισυνάπτονται πληροφοριακό γράφημα (infographic) και σύνοψη της Δράσης.

%AM, %27 %437 %2018 %11:%Φεβ

URBACT City Festival 2018

Tο URBACT City Festival για το 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Λισαβόνας.

Συγκεκριμένα, η εκδήλωση θα προβάλλει το έργο που έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, με την συμμετοχή των 20 δικτύων και περισσότερων από 210 ευρωπαϊκών πόλεων. Το URBACT City Festival θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα που έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί από αυτά τα δίκτυα, λειτουργώντας ως δοκιμαστικές μονάδες για έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για τα παραπάνω ερωτήματα καθώς και πολλά άλλα. Θα θέσει επίσης τις μεγάλες προκλήσεις της αστικής ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο - τις αστικές τάσεις που παρατηρούμε στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.

Αν και οι εγγραφές δεν πρόκειται να ανοίξουν πριν από τα τέλη Μαΐου, μπορείτε να κρατήσετε αυτή την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το URBACT City Festival μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα εδώ!

Σελίδα 1 από 14

Η Θεσσαλία

Η Θεσσαλία στοχεύει να αναδειχθεί σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας.